അധികമായുള്ള മടക്കുകൾ

വശങ്ങളിലെ മടക്കുകൾ മുറിച്ച് ഒരു നേർത്ത അരയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?


കുപ്രസിദ്ധമായ "വശങ്ങൾ" നിയന്ത്രിത വയറിലെ പേശികൾ നിയന്ത്രിക്കും. മുകൾ ഭാഗത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം അവർ വശത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട്, സ്വന്തം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായി തിരിയാം. അവർ ആവശ്യമുള്ള അരയിൽ മാതൃകവരുത്തും.

നിങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ സിൽഹൗറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വ്യായാമങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ആരംഭ സ്ഥാനം . വിശാലമായ പരിലാളനയുള്ള കാൽപ്പാദങ്ങൾ, നേപ്പിന്റെ കൈകൾ, അപ്പർ ബോഡി നേരെയാക്കി, മുന്നോട്ട് ചെറുതായി ചരിവ്.
വ്യായാമം . ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടോ ആകാം. പ്രധാനപ്പെട്ടത്! തിരിയുകയോ കുതിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 2-3 തവണ 4-8 തവണ വരുന്നു.

ആരംഭ സ്ഥാനം . അവന്റെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന, വലത് കാൽ നിലത്തു കിടത്തി, അതിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇടണം. ഇടത് കൈ വശത്തേക്കു നീട്ടി, കൈകൾ ഉയർത്തുക, വലതു കൈക്ക് തലയുടെ പിൻവശത്ത് വേണം.
വ്യായാമം . വലത് കൈയിൽ അടിവസ്ത്രത്തെ തള്ളി താഴെയിറക്കുക, അടിവയറിൽ നിന്ന് വലതു ഭാഗത്തെ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കും വരെ ഇടതു മുട്ടുകുത്തിയുടെ നെറുകയിലേക്ക് ചർമ്മം നീക്കുക. സാവധാനത്തിൽ തിരികെ മുങ്ങുക. പ്രധാനപ്പെട്ടത്: മുൾപടർപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും പുറംതള്ളപ്പെടുന്നു, പെൽവിസ് നിലയിലേക്ക് അമർത്തിയിരിക്കുന്നു. 2-3 സെറ്റ് 4-8 തവണ, പിന്നെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.

ആരംഭ സ്ഥാനം . നിന്റെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വണങ്ങുന്നു, നിങ്ങളുടെ കുമ്പിളികൾ നിലത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇരു കൈകളും ശരീരത്തിനു മുകളിലൂടെ നീന്തുകയാണ്.
വ്യായാമം . വയറിലെ പേശികളെ ചെറുക്കുക. തുമ്പിക്കൈയുടെ മുകളിലെ ഭാഗം ഉയർത്തുക, കൈകൾ നീക്കുക. അതേ സമയം ബ്ലേഡുകൾ തറയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നു. തുടർന്ന് പതുക്കെ തുടക്കം മുതൽ തിരികെ വരുക. പ്രധാനമാണ്: തോളെല്ലും പുറകോട്ട് താഴേക്ക്. 2-3 തവണ 4-8 പ്രാവശ്യം, തിരിയാതെയുള്ള മാറ്റം.

ആരംഭ സ്ഥാനം . പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കാലുകൾ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് അടിച്ച് പാദങ്ങൾ - തറയിൽ, ഒരു ടവൽ വയ്ക്കുക. ആയുധങ്ങൾ തോറും വിസ്താരമുള്ളവയാണെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.
വ്യായാമം . അടിവയറ്റിലെ പേശികളെ ചെറുക്കുക, പകരം ഇടത് വലത് സ്കപ്പുലം മുറിച്ചെടുക്കുക. അതേ സമയം, കൈയെത്തും ബന്ധപ്പെട്ട കൈ pull. നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ കണ്ണ് കാണുക. പ്രധാനം: നട്ടെല്ല് നേരെ സ്കാപുല പിൻ ചെയ്യുക. പരുഷമായി മാറുന്നു, പെൽവിസ് തറയിൽ അമർത്തിയിരിക്കുന്നു. 2-3 തവണ 4-8 തവണ വരുന്നു.

ആരംഭ സ്ഥാനം . പുറകിലായി കിടക്കുന്ന കാലുകൾ കാൽമുട്ടുകൾ വണങ്ങുകയും തോപ്പിന്റെ വീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടിവസ്ത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടം. കൈകൾ - തലയ്ക്കു പിന്നിൽ, മുട്ടുകൾ - ശരീരം അല്പം മുന്നിൽ.
വ്യായാമം . വയറിലെ പേശികളെ ചെറുക്കുക, അതേ സമയം സ്കാപുലയും എതിർലിംഗവും ഉയർത്തുക. അൽപം പരസ്പരം ചെവിയും മുട്ടും തിരിക്കുക. ആരംഭ നിലയിലേക്ക് സാവധാനം മടങ്ങുക. മുൾച്ചെടി ഒഴിച്ച് നിലനില്ക്കുന്നു, മുത്തു മുകളിൽ നാടിക്കു മുകളിലാണ്. 2-3 തവണ 4-8 തവണ, സൈഡ് മാറ്റം.

ആരംഭ സ്ഥാനം . പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കാലുകൾ മുറിച്ചുവരുന്നു, കാലുകൾ സമാന്തരമായി നിലകൊള്ളുന്നു, തല ഉയരുകയോ തറയിൽ കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, കൈ വശങ്ങൾ വശത്തേക്ക് നീട്ടുന്നു.
വ്യായാമം . പുറത്തെ വെയിലത്തുനിൽക്കുന്ന ഷിൻ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പായത്തിന്റെ മറ്റൊരു കൈയുടെ വിരൽ തൊടുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേ സമയം കാലുകൾ കൈകളിലേക്ക് ചെറുതായി നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ തോളിൽ നിന്ന് താഴേയ്ക്കോ താഴേയ്ക്കോ വലിക്കുക. 2-3 തവണ 4-8 തവണ വരുന്നു.

ആരംഭ സ്ഥാനം . വശത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, മുട്ടുകൾ വളച്ച്, തോളിൽ താഴുന്ന മോഡ്. തുമ്പിക്കിന്റെ മുകളിലെ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും റബ്ബർ ബാൻഡ് കൈകൾക്കിടയിലായി നീടുകയും ചെയ്യുന്നു.
വ്യായാമം . രണ്ട് തോതികളെയും വലിച്ചെടുക്കുക. അടിവയറ്റിലെ ചക്രം പരുക്കുകളും കൈമുട്ടുകൾ ഉയർത്തും - നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര. അതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പ് മുകളിലേക്ക് നീട്ടും, അത് നീട്ടി നീട്ടും. തുടർന്ന് പതുക്കെ തുടക്കം മുതൽ തിരികെ വരുക. തുമ്പിക്കിന്റെ മുകളിലെ ഭാഗം അല്പം മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. തുടക്കക്കാരന് ആദ്യം ടേപ്പ് കൂടാതെ ഈ ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റൊന്ന് മുമ്പത്തെ നിലയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ. 2-3 തവണ 4-8 തവണ അടുക്കുന്നു, പിന്നെ മറുവശം ചെയ്യുക.