അമേരിക്കൻ കൗബോയ്സിന്റെ രീതിയിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നു

ദുർബല സെക്സ് ജീവിതത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാദരക്ഷകൾ. മറ്റൊരാൾക്ക് അടുത്ത ജോഡിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു, ആരെയെങ്കിലും അത് ഫാഷൻ ഒരു ആദരാഞ്ജലികൾ ആണ്. താഴ്ന്ന കാലുകളും മുട്ടും സ്ത്രീ കാലുകളുടെ സെക്സിയസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളാണ്. അവരുടെ കാലുകൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആൺകുട്ടികൾ പല തരത്തിലുമുള്ള ഷൂസ്, ശൈലികൾ, പാതി-ബൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട്സ്, ഒരു ചെറിയ കുതികാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതികാൽമറ്റുള്ള ഷൂകൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീക്ക് സാധനങ്ങളും ഷൂസുകളും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

നിലവിലുള്ള ശൈലികളിലെ അലങ്കാര ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് പുതിയ ശൈലികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രമുഖ ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാരുടെ ശേഖരങ്ങളിൽ ഒരു സവിശേഷ നിക്ചർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന "പാശ്ചാത്യൻ" എന്ന ദിശയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കൗബോബിളുകളുടെ ശൈലിയിൽ ഡിമാൻഡിൽ ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ പ്രായോഗിക ബൂട്ടുകൾ. അവരുടെ ഉൽപാദന ചരിത്രത്തിന്റെ വേരുകൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ സമതലങ്ങളിലേക്കും, ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും, പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്പാനിഷ് സൈനികവിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും പോകുന്നു. സവാരിക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ടുകൾ അമേരിക്കൻ കബോബിയാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല, മംഗോളിയയിൽ നിന്നും ഹംഗറിയിലേക്കും റൈഡർമാർ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, പ്രായോഗികത എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നതാണ് (ഒരു ഇടുങ്ങിയ മുടക്ക് നിങ്ങളെ ബൂട്ട് തറയിൽ കയറ്റാൻ സഹായിക്കും, അല്പം ഭംഗിയായി ആന്തരിക കുതിച്ചാൽ കാൽ മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു)! റഷ്യയിൽ ഈ പരുക്കൻ വസ്ത്രങ്ങൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പത്രോസ് ഒന്നാമൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗബോബോ ഷൂട്ടുകൾ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഒടുവിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

നാലു നൂറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്കൻ കൗബോയ്സിന്റെ ശൈലിയിലെ ബൂട്ടുകൾ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ ദൃഢമായി ഉറപ്പിക്കുകയും, ആകർഷണീയതയും ആശ്വാസവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷൂമാക്കേർസ്, അവരെ കൌബോയ്സിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുകയും, അവരുടെ സമയം ചിലവഴിച്ച സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇന്നത്തെ സുപ്രധാനമായ എല്ലാ ഷൂസു ഷൂകളും സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ചലനാത്മകമായ ഒരു ലോകത്തിൻറെ വേഗതയിൽ സ്ത്രീകളെ എല്ലായിടത്തും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, അതേ സമയം എതിർവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. ചലിക്കുന്നതും ആവേശവുമായ ഒരു കാത്തിരിപ്പില്ലാതെ ഇത് സാധ്യമല്ല. ചലനത്തിൻറെ എളുപ്പവും എളുപ്പവുമാണ് നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഷൂസുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാരീരിക സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, അഭിരുചികൾ, താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ഉടമസ്ഥരുടെ സ്വത്ത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പല ഗവേഷകർ വാദിക്കുന്നത്. ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിശയിക്കാനില്ല: നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ മാറ്റണം - നിങ്ങളുടെ ഷൂസ് മാറ്റൂ! ആധുനിക ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സൗന്ദര്യമുള്ള ഷൂകൾ, മധുരമുള്ള, ചാരുത, ചാരുത എന്നിവ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതും, ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കാലുകളുടെ സൗന്ദര്യം സ്ത്രീകളുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു, നിറം, അലങ്കാരപ്പണികൾ, തുണികൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ, സ്വരച്ചേർച്ചയോടെയുള്ള പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങൾ, അതിശയകരമായ സ്ക്വയറുകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആശ്വാസത്തിനും സഹാനുഭൂതിയ്ക്കും മുൻപ് തണുത്ത വിടവ് പോലും. അമേരിക്കൻ കൗബോബികളുടെ ശൈലിയിലുള്ള ബൂട്ടുകൾ രസകരമായ ഭൂതകാലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭാവി വാഗ്ദാനവും കൂടിയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

പാദങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ കൗബോബിളുകളുടെ ശൈലിയിൽ ബൂട്ടിസിനായി, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ അവസരങ്ങൾക്കുപോലും ഈ സംഘടനയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ബാഗ്, ആക്സസറീസ്, പാശ്ചാത്യൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ടേൺ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും അവരുടെ ഉടമസ്ഥനെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം, ശക്തി, ആത്മവിശ്വാസം, വിശ്രമം, അഭിനിവേശം, പ്രത്യേക ലൈംഗികത എന്നിവ പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്താണെന്നറിയുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഉറച്ച ഒരു ഉറച്ച ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു! ഒരു മനുഷ്യന് ഏതുതരം നിഗമനത്തിൽ നിന്നെത്താം? .. എല്ലാവരും ഒരു നോട്ടം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മനോഹരമായി തൊടുന്നത് ... എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട k / f "ഓഫീസ് റൊമാൻസ്" യിൽ നിന്നും ഒരു വാക്യം വരുന്നത്: ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷൂസ് ഇതാണ് ...