ചെറുപ്പക്കാരോട് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ?

ഒരു പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണ്, മറ്റുള്ളവർ പലപ്പോഴും നിഷേധാത്മക മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ് എന്നത് രഹസ്യമല്ല. അത്തരമൊരു ബന്ധത്തിന്റെ ലൈംഗിക താൽപര്യം പ്രധാന പങ്ക്യായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും. പരിചയസമ്പന്ന യുവാക്കൾക്ക്, ചട്ടം പോലെ, സ്ത്രീകൾ പങ്കാളിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവരുടെ പ്രായം പങ്കാളികളുമായി സംതൃപ്തരല്ല, പ്രായപൂർത്തിയായവർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ (പ്രായമുള്ള പുരുഷൻമാർക്കൊപ്പം - ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും എല്ലായ്പ്പോഴും സമപ്രായക്കാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല) അല്ലെങ്കിൽ പുതിയവ തിരയുന്ന സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക സംവേഗം. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ചെറുപ്പക്കാരോട് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രായമുണ്ട്?

മിക്കപ്പോഴും, യുവാക്കൾ അത്തരമൊരു ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നതായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ സൈക്കോളജി നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾ അത്തരം ഒരു യൂണിയനിൽ അംഗമാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയെ, ഒരു യജമാനത്തിയായും ഒരു സുഹൃത്തും ഒരു അമ്മയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു സ്ത്രീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആകർഷണീയമായ ഉറവിടമാണ്. മിക്കപ്പോഴും, പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കും, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലൈംഗികാനുഭവം ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവ മതിയാകും അമ്മയുടെ ചൂട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒരു യുവതിക്ക് പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിക്കുണ്ട്. വിവിധ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിലെ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനം 20-25 വയസിനും സ്ത്രീകളിൽ 10-15 വർഷത്തിനുമിടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്.

യുവ പെൺകുട്ടികളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം

അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ലൈംഗിക വിവേചനം ദീർഘകാലമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വസ്തുത യാഥാർഥ്യമാണ് ലൈംഗിക സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ഒരു യുവാവിനേക്കാൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്തായാലും, ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷൻമാർക്ക് ഇത് മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു തികച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലസ് ആണ്. അനുഭവപരിചയമുള്ള സ്ത്രീ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു യുവതിയെക്കാളുമധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് സെക്സ് ഒരു യുവ പങ്കാളിയാണ് വളരെ നല്ല സൂചകമാണ്. എല്ലാറ്റിനുമുപരി, അവൾ അവളുടെ യൗവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്നതായിട്ടാണ്. ചന്ദ്രനിലും ചുംബത്തിലും നടക്കുന്ന റൊമാൻസ് ബന്ധങ്ങൾ - ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്നു. കാരണം, ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കർശനമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രണയം, വികാരങ്ങൾ, വികാരപ്രകടനം - ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീ അത്തരം ലൈംഗികതയിൽ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു യുവതിയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായുള്ള ലൈംഗികതയിൽ, ഒരു യുവതി അവളുടെ എല്ലാ യുവാക്കന്മാരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും നിരോധനങ്ങൾക്കും ശേഷം, ഒരു സമാജത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാത്ത, ഒരു നൂതനാളിലെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് പുതിയതും അജ്ഞാതവുമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്നു. അതിനാൽ, ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം അവരുടെ പ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകൾ യുവതികളുമായി ലൈംഗികബന്ധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം pluses ധാരാളം ഉണ്ട്.

യുവാക്കളേ, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഈ കാര്യത്തിൽ ക്ഷീണം അറിയുന്നില്ല, ഒരു സ്ത്രീ പ്രധാനമാണ്. ഒരു രാത്രിക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത്തരമൊരു പങ്കാളിയുമായി പലപ്പോഴും ലൈംഗിക ബന്ധമുണ്ടാക്കാം. ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവരെയും മികച്ചതായി നൽകും. അവൻ, അവന്റെ പങ്കാളി അനുഭവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ ബിസിനസിൽ എല്ലാം അവളുടെ പരമാവധി ആനന്ദം നൽകാൻ അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജാം അല്ല ചെയ്യും. കൂടാതെ, അത്തരമൊരു പങ്കാളിയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വിസമ്മതിയാനാകില്ല, ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ സെക്സിനെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാടിന്റെ അതേ ബീച്ചിൽ. ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഒരു പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യന് പണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു യുവപങ്കാളിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്വതയുള്ള സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചു് വളരെ എളുപ്പമാണു്. കാരണം, ഈ ബിസിനസ്സിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മയും കഴിവുമുള്ളവർ ഒരു സ്ത്രീയെ, വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ, അതിഭംഗിയുള്ളവരാണ്, കാരണം ഈ ബിസിനസിൽ അവർ വളരെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു. ഒരു വാക്കായി, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ആഗ്രഹവും ഒരു നിയമമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയും ലൈംഗിക ഗെയിമുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, പൂർണ്ണമായി വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവൻ അവളെ അപലപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ തെറ്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ തലയിലും തല വെക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ, സഹപാഠികളുമായി നിരന്തരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്നേഹം ഒരു രാത്രിയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടാനില്ല. വഴിയിൽ, "ഇതുവരെ വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത പഴയ ഫാന്റസി" ഒരു സ്ത്രീയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തമാണ്.

അതിനാൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, യുവാക്കളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും പരസ്പരപൂരകവുമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയാം. അത്തരമൊരു പങ്കാളിയാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അവൾ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അവൾക്ക് അഭിമാനംകൊള്ളുന്നതും, മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാൻ തയാറാകുന്നതുമാണ്, അവൻ ഒരു സുന്ദരി കാമുകൻ. അവൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളതും സന്തോഷമുള്ളതുമാണ് - യുവതിയുടെ യുവസുഹൃത്തു നിന്ന് ഒരു യുവതിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നല്ല പുരുഷാരോഗ്യ ലൈംഗികതയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല.

ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പരിമിതികളല്ല, മറിച്ച് എല്ലാവരും വിലമതിക്കാനാവാത്ത നന്മയാണ്. സഹപാഠികളുമായി ഒരു ബന്ധത്തിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരായ ഭൂരിപക്ഷം യുവാക്കളും അവരുടെ പാഷൻ വിഷ്ണുവും ലൈംഗികതയും "പാകമായ" ലൈംഗികതയെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തു. പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകളാണ് സെക്സിൽ മനോഹരവും ആകർഷണീയവുമായത്. അവർ ഒരു പങ്കാളിയെ വിലമതിക്കുന്നു, അവർ ഒരിക്കലും കടത്തിൽ തന്നെ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ യുവത ഒരു യുവതിയാണ്, തന്റെ യുവ പങ്കാളിയെന്നപോലെ, ലൈംഗിക പങ്കാളിയാകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന വസ്തുത എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അവരുടെ ഹൃസ്വ ബന്ധം ഒരു വിവാഹത്തിൽ വളരാനാവും എന്നത് വളരെ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. വഴിയിൽ, അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ മതിയായ ദൃഢമാണ്. തന്റെ യുവ ഭർത്താവിനു തൊട്ടടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രായംകുറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ ലൈംഗികതയും കൂടുതൽ അഭികാമ്യവും കൂടുതൽ ആവേശവും തോന്നിയ അവൾ - അവളുടെ യൗവനത്തിൽ മുങ്ങിയതായി തോന്നുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഒരാൾ ആവേശത്തോടെയാണ്, ഡിമാന്റിൽ വെച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രായവും സ്നേഹിക്കാൻ കീഴ്പെടുന്നവരാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ചുറ്റുപാടുകളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും കുറിച്ച് ചുറ്റുമുള്ളവയെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സന്തോഷം പരീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ആർക്കും നിരോധിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഞാൻ ഭ്രാന്തൻ ആകണം, പാഷന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ലോകത്തിലേക്ക് വീഴണം, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കില്ല. കൂടാതെ, ഏതു ബന്ധത്തിലും, വിഷയങ്ങൾ, താൽപ്പര്യങ്ങൾ, താൽപര്യങ്ങൾ, മനോഭാവം, മുൻഗണനകൾ, അനുഭാവം, സ്നേഹം, പ്രായം എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ആകസ്മികമായ ഒന്നാണെന്നത് ഓർക്കുക.