ക്ഷീണിതമായ കാഴ്ച - മങ്ങിയ കണ്ണുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു

അതിൻറെ അനിവാര്യമായ ലോഡുകളുമായി പുരോഗമിക്കുന്നു, തലച്ചോറിലെ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ശാശ്വതമായ വ്യായാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പായ്ക്ക് - മടുപ്പ് കണ്ണു സഹായിക്കാൻ ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ കഴിയും. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വീതിയിൽ രണ്ടു നേർത്ത കഷ്ണം മുറിച്ചശേഷം അഞ്ചുമിനിട്ട് മാത്രം മൂടിയിരിക്കും. ചമോമൈൽ, പുതിന, ചതകുപ്പ, ആരാണാവോ, ഗ്രീൻ ടീ എന്നിവ ഫലപ്രദമാക്കും. പുതിയ പാലിൽ ലഹരിപിടിച്ച തക്കാളികൾ 4-5 മിനിറ്റ് കണ്പോളകൾക്ക് മേൽ സൂര്യതാപമേറ്റ ഉടനെ ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കും .

ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത് ലവേശ്വരം പുണ്ണിൽ നിന്നും ശിലാശാസന ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 10-20 മിനുട്ട് കണ്ണിൽ ഇട്ടു ചൂടുള്ള പാൽ, ലവണം ഈ മിശ്രിതം ലയിപ്പിച്ച ഉണങ്ങിയ ബ്രൂവറി യീസ്റ്റ്.
നിന്റെ മുഖം പുത്തൻ പുത്തനായിരുന്നു;