ലോക കുഞ്ഞിന്റെ സജീവ പഠനം

കുട്ടി വളർന്നിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ ലോകത്തിലെ സജീവമായ പഠനമാണ് കുഞ്ഞിന്. ഒരു ചെറിയ ഗവേഷകന്റെ ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും.

കുമിഞ്ഞായ കുതിച്ചുചാട്ടം വളരുന്നു. അവൻ സജീവമായി ഭാരം, കുറവ് ഉറക്കം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗെയിം ആശയവിനിമയത്തിൽ ട്യൂൺ. കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയിൽ ദിവസേനയുള്ള ഡയറി എഴുതാൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സമയമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസത്തെ കുഞ്ഞിന് പ്രാഥമികമായി കുഞ്ഞിൻറെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ (അവൻ പെൻ, കാലുകൾ, അവയിൽ - ഒരു അത്ഭുതം! - വിരലുകൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു), സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ പഠിക്കുന്നു, ഈ കാലത്തിനുശേഷം കുട്ടി ക്രമേണ മാറുന്നു പുറം ലോകം. അതിൽ ധാരാളം രസകരമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്!


3 മാസം

കുട്ടിയെ ലോകത്തെ സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ തലയിൽ എങ്ങനെ പിടികൂമെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്മേൽ അത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ തലയും തോളും ഉയർത്തും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണം, ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കുട്ടിയുടെ കിടക്കയിൽ എത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അമ്മ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്, പുഞ്ചിരിയോടെ തുടങ്ങുകയും സജീവമായി കൈകളും കാലുകളും നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, "മാമി, ഞാൻ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു!"


4-5 മാസം

ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് പിന്നിൽ നിന്ന് ബാരലിന് വയറിനും വയലിനുമിടക്ക് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങിനെയെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരു ഉജ്ജ്വല കളിപ്പാട്ടത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ. വഴിയിൽ, കൈകൊണ്ട് ഒരു കല്ല് കയ്യിലെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക, ഒരുപക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ ഉടനെ ഊഹിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം അത് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നത് നോക്കൂ!


6 മാസം

ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ആറുമാസം നമ്മുടെ പുറകിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ "മധ്യരേഖാ" കടന്നപ്പോൾ കുട്ടി ലംബ സ്ഥാനം നിലനിറുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തുടങ്ങുന്നു, അവൻ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു! അമ്മ, ഒരുക്കുവിൻ! ഇപ്പോൾ മുതൽ, കുഞ്ഞിനെ ഒരു സ്ഥലത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭ്രാന്തൻ, ഒരു വിഗ്രഹം ആയിത്തീരും.


7-9 മാസം

നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാണ്, തീർച്ചയായും, നമ്മൾ കുഞ്ഞിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ പഠനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. ക്രമേണ, കുഞ്ഞ് ക്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛന്റെ മുഴുവന് "വലിയ ലോകം" അവന്റെ ഗവേഷണത്തിനായി ലഭ്യമാകുന്നു. അയാള്ക്ക് അനുവദിച്ച ഭൂപ്രദേശം വലിയ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റുന്നു: ഇവിടെ അയാള് മുറിയില് കാറിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മാസികയെ വലിച്ചു കീറുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഇടിമുഴക്കം അടുക്കളയില് നിന്ന് കേട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു - ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷകനായ മുട്ടുന്നു പാൻ ന് മൂടി, ഈ സമയത്ത്, പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച വയലിൽ നിന്നും ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വേണം, എല്ലാ അടിക്കുന്നത്, ദുർബലമായ, മൂർച്ചയുള്ള, വളരെ പ്രധാനമായി ചെറിയ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ഒരു ചെറിയ ചിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയും . ഇത് സോക്കറ്റ് ദിനന്തോറും ക്ലോസ്, പ്രമാണങ്ങളും കിത്ഛെന്വരെ കീ ബോക്സുകൾ ലോക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. തന്നെ തറയിൽ വീണു മടിക്കരുത് ഏത് ന് കുഞ്ഞ് നോക്കും പോയിന്റ് നിന്നും എല്ലാ "നിരീക്ഷിച്ചു കണ്ണ്" പരിശോധിക്കാം ചെയ്യരുത്.


9-12 മാസം

8-9 മാസങ്ങളുടെ അവസാനം ശിശുവിന് എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അറിയാം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സജീവമായ പര്യവേക്ഷണത്തിനായി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പയ്യൻ നടക്കുന്നു. ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കും, ഒരു ദിവസം അവൻ ആദ്യം മടിച്ചുനിൽക്കും. കൂടാതെ, പോകുകയും, പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും, ആഗ്രഹങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഉണ്ട്! കഷണങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുക, ഉടനെ അത് തകർക്കുക, വാൾപേപ്പർ "Kalyaki Malyaki" അതിൽ കണ്ടെത്തിയ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു കളയുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നീണ്ട വഞ്ചനയ്ക്കായി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയമില്ല.


മാന്ത്രിക പെന്തെസ്

എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കുട്ടിക്ക് ഒരു മുറിവ് പോലെ, ദിവസം മുഴുവനും വീടിനു ചുറ്റും തിരിയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഗവേഷകർക്ക്, പാംപെററുകൾ സജീവ ബേബി പാന്റ്സ് ഡയപ്പറുകളുടെ ഒരു സവിശേഷ പരിധി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങൾ രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവർ വസ്ത്രം മാറുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ യാത്രയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ധരിക്കാൻ കഴിയും കാരണം! പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്, "അധിക ഡ്രൈവർ" എന്ന ലേബറിന്റെ സ്ഥാനം, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നഴ്സികൾക്കുള്ള നടുമുറ്റത്ത്, മധ്യഭാഗത്ത് കുട്ടികൾക്കും നടുവേദനയുണ്ടാകും. ഡയറ്ററുകളുടെ വശങ്ങളിൽ മൃദുവായ മെറ്റീരിയൽ ശരിക്കും നീണ്ട ശീലങ്ങൾ പോലെ നീട്ടി, അതിനാൽ അവ പെട്ടെന്ന് നീക്കംചെയ്യുകയും പുതിയവയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

സന്തുലിതവും സജീവവുമായ ഗെയിമുകളിലൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്രമം, വിശ്രമത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല.