രാജ്യദ്രോഹിയെക്കുറിച്ചും നവജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ മറക്കാനാകുമെന്നറിയാം

സാധാരണ കൊലപാതകം - ഒരു രാത്രിയുടെ നീളം കൂടിയേ തീരൂ. ഫ്ററിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷകരമല്ല, അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അഗ്നി ഒരു ഗെയിം ആണ്, അത് വളരെ അസുഖകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവിശ്വസ്തത പലതരം വഴികളിലൂടെ പഠിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം, വിഷയം നന്നായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവർ - ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വികാരങ്ങളുടെ മൊത്ത സ്വഭാവമാണ് - പരസ്പരം വിജയിക്കുക. എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും, ചോദ്യം "സാധ്യമല്ല!" എന്നതിനാണ് "എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം?" എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഒരു വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരയായി മാറുന്നു. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ - പിന്നെ നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹിയെക്കുറിച്ചോ മറന്നുവയ്ക്കാൻ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ പഠിക്കണം.

ഈ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകുന്നതിനായി, ഫെങ് ഷുയിയിലെ വിദഗ്ധർ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലുള്ള, ഉപകാരപ്രദമായ, ജിയോപൈറ്റിക് സോണുകൾ, ഊർജ്ജപ്രവാഹം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്, വീട്ടിൽ പുതിയൊരു പരിവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുമായി സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. നമ്മൾ ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് - മങ്ങിയ ഒരു ഡ്രസിങ് ഗൗൺ ആയി, രാവിലെ മുതലാളിയുടെ കൂടെ ചൂടാക്കുക. "ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, എൻറെ ഭർത്താവും ഞാനും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു." നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: അസുഖകരമായ വികാരങ്ങൾ ഈ ഗോളത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മിനിറ്റുകളും തികച്ചും ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും (ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും), ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടുമൊപ്പം അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പഴയത് നിങ്ങളെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സേവനം നൽകി എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പുതിയ ഒരു കാര്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഉപയോഗശൂന്യമായ വിധികൾ ഒഴിവാക്കി. ഇന്നത്തെ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ മുൻപാണ്.

ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയെ അപമാനിക്കുകയല്ല, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ, കുറ്റബോധം, ആത്മബോധം എന്നിവയെല്ലാം സ്വയം ആത്മാഭിമാനത്തെ താഴ്ത്തുന്നു. സ്വയം ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പഠിക്കൂ. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നാം നമ്മിൽ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതെല്ലാം - പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് എന്നിവ മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആക്രമണം ഒരു ദുരന്തഫലത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് അവരെ നേടാൻ പഠിക്കുക. പുതിയവയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം മാറ്റത്തിനുള്ള അപകടസാധ്യത കാത്തുനിൽക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും രോഷം കാത്തിരിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് വളരെ പതുക്കെയാണ്. അത്തരമൊരു മനോഭാവത്തോടെ പഴയ ജീവിതം മാറാൻ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഭീഷണിയാകുന്നു.

മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് എങ്ങനെ മറക്കണമെന്നും, എല്ലാവരും സ്വന്തം നിലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നും, അയാളെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഒന്നാമത്, നിങ്ങൾ സ്വയം തുടങ്ങുകയും നിങ്ങൾ ചെറിയ ആരംഭിക്കുകയും വേണം, പിന്നെ പോലും ധൈര്യശാലികളായ സ്വപ്നങ്ങൾ അനിവാര്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക.

കെസിയൻ ഇവാൻവ , പ്രത്യേകിച്ച് സൈറ്റിന്