മാർച്ച് എട്ടിന് കിന്റർഗാർട്ടനിലും കുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളിലും. ഇന്റർനാഷണൽ വുമൺ ദിനത്തിനുവേണ്ടി കച്ചേരിയും മെയ്നീഷ്യനും മത്സരിക്കുന്ന ഉത്സവപ്പുര

വസന്തവും പൂക്കളും സ്ത്രീകളുടെ വിശിഷ്ടവും രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം മാന്ത്രികവും ഭംഗവുമല്ല. പോപ്സ് ആദ്യ സ്പ്ളുംഗ് പൂക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെൺമക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന, എവിടെ ശുഭ്രവസ്ത്രം ലെ ദീർഘകാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ വെറും ഭാവം മൂഡ് ഉയർത്തുന്നു എവിടെ. എന്നാൽ കിന്റർഗാർട്ടണുകളും സ്കൂളുകളും, വനിതകളുടെയും മെയ്നനുകളുടെയും കച്ചേരികളിലും അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ പോലും സ്പ്രിംഗ് ഊഷ്മളത്താൽ ചൂട് നിറഞ്ഞവയാണ്, വിശാലമായ പുഞ്ചിരികൾ നിറഞ്ഞതും ചിരി നിറയ്ക്കുന്നതുമാണ്. കുട്ടികളുടെ ഉത്സവങ്ങൾ എപ്പോഴും തലമുറകൾക്കും ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുൻപ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാമെങ്കിലും, ജനപ്രിയവും പ്രസക്തവുമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, മാർച്ച് എട്ട് കൌമാരക്കാർ, കൌമാരക്കാരായവരെപ്പോലെ, അനിവാര്യമായും വർഷംതോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 8 ന് കിൻറർഗാർട്ടനിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് രസകരം

ഒരു പ്രത്യേക സ്പ്രിംഗും വനിതാദിനവും മേറ്റ് സ്ത്രീയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം രസകരമായ ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്, കൂട്ടായ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം, അവരുടെ ആന്തരിക ലോകത്തെ പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ. കൌണ്ടർകാർട്ടിലെ യുവജനങ്ങൾക്കായി മാർച്ച് 8 ന് രസകരമായ മെട്നി, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴവും, പദാവലി വിപുലനവും, മുതിർന്നവർക്ക് ബഹുമാനവും, ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകളുടെ വികാസവും നൽകുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ അവധിദിനങ്ങൾ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിനോദത്തിന്റേയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ഉല്ലാസയാത്രയും ഒരുമിച്ചാക്കാൻ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് 8 ന് കിന്റർഗാർട്ടനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ തിരുത്തലുകളുടെ തിരക്കായിരുന്നു, അതേ സമയം തന്നെ എല്ലാ പ്രധാന പ്രധാനകാര്യങ്ങളും: വസ്ത്രങ്ങൾ, പ്രകൃതിദൃശ്യം, സംഗീതം. എല്ലാം സുന്ദരവും സൗന്ദര്യവും പ്രകൃതിയും ആയിരിക്കണം.

യുവജനങ്ങൾക്കായി മാർച്ച് 8 അവധിക്കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ആശയം

മാർച്ച് 8-ന് മെയ്നി എത്തും - പാട്ടുകൾ, പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ അഭാവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. എല്ലാ കുട്ടികളും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഉത്പാദനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രധാന കാര്യമാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു നല്ല ആശയം "വസന്തത്തിന്റെ പൂക്കൾ എന്ന ജേർണി". സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന റോളുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു: ഈ മെനിനീറ്റിന്റെ പ്രധാന ആശയം വളരെ ലളിതവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും വളരെ ചെറിയതാണ്. കുട്ടികൾ പുഷ്പങ്ങളുടെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഒരു കരുതലുള്ളതും ഉത്സാഹമുള്ള തോട്ടക്കാരനും അവന്റെ തോട്ടത്തിനുവേണ്ടി കരുതുന്നു. മേഘങ്ങളുമായുള്ള സൂര്യൻ നിരവധി മത്സരങ്ങൾക്കും കളികൾക്കും നിറവേറ്റുന്നു, എല്ലാ സാധ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലും ദോഷകരമായ അഫിഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാങ്കന്മാർ അകത്തേക്ക് കയറാൻ, ഗായകർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു, ചെറിയ കവിതകൾ പറയുക, ലളിത നൃത്തങ്ങളാൽ നൃത്തം ചെയ്യുക. എല്ലാം ബിസിനസ്, രസകരം! ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രഭാതത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അവസാനം, കുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കും മുത്തശ്ശിമാർക്കും മാർച്ചിൽ ബഹുമാനാർഥം ഒരു പ്രകാശമാനമായ ബഫറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ഒരു കിൻറർഗാർട്ടനിൽ മാർച്ച് എട്ടിന് - സംയുക്ത കളികളുള്ള ഒരു രസകരമായ രാവിലെ

സീനിയർ പ്രീ-സ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 5-7 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവർ കൂടുതൽ സജീവമായും, സ്മാർട്ടും, സ്മാർട്ടും ആണ്. സ്കൂളിനായി ധാർമ്മികമായും ബുദ്ധിപരമായും തയ്യാറാകുന്ന കിൻഡർഗാർട്ടന്റെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തക സംഘത്തിൽ മാർച്ച് എട്ടിലെ ആഘോഷപരിപാടികളുടെ തിരക്കഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും നിറഞ്ഞതുമാണ്. പൂച്ചയുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ നൃത്തരൂപങ്ങൾക്ക് പകരം "വിഷയം", ഗെയിമുകൾക്കൊപ്പം കൂട്ടായ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഹ്യൂമൻ സ്കെച്ചുകൾ വരുന്നു. മുതിർന്ന അധ്യാപകർ വേഗത്തിൽ, ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ വിവിധ പ്രായ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളുമായി പരസ്പര ധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതായത് ആഘോഷങ്ങളുടെ കുറ്റവാളികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് - അതായത് അമ്മമാരും മുത്തശ്ശികളും. മാർച്ച് 8 ന് അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ കിൻഡർഗാർട്ടനിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വമായ സംയുക്ത മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 8 ന് അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്ക്രിപ്റ്റിനായി ഫണ്ണി ഗെയിമുകൾ

മാർച്ച് എട്ടിന് ബഹുമാനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള മത്സരം മിതമായ വേദനയും എളുപ്പവുമാണ്. രസകരമായ ഗെയിമുകൾ കച്ചേരി നമ്പറുകൾ ഇരുളാകുകയോ മനോഹരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്യാം. കിൻറർഗാർട്ടന്റെ സീനിയോറിറ്റി, പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ഇതാ.

മുതിർന്നവർക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മാർച്ച് എട്ടിന് അവധി ദിനാഘോഷത്തിൻറെ രസകരമായ ഒരു രംഗം

മിക്ക പൊതു സ്കൂളുകളിലും കിൻഡർഗാർട്ടനിലും മാർച്ച് എട്ടിന് പാരമ്പര്യമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു - നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കച്ചേരി-പ്രകടനം. നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിന് മാജിക് തന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും? പ്രചോദിപ്പിച്ച വിസാർഡുകൾ നടത്തിയ ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങൾ തീർച്ചയായും മെയ്നിയെ അലങ്കരിക്കുകയും അതിഥികൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. മാർച്ച് എട്ടിന് മുതിർന്നവർക്കുള്ള മുതിർന്ന ഗാർഡൻസിലാണ് അവരുടടങ്ങുന്ന രസകരമായ ഒരു സംഭവം മാതാപിതാക്കളുടെ സാധാരണ കച്ചേരി നമ്പറുകളും പ്രകടനങ്ങളും മാത്രമല്ല. പക്ഷേ, അവധിക്കാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും, കുട്ടിക്കാലത്ത് അത്ഭുതകരവും വിരസതയുമുള്ള പങ്ക്.

മാര്ച്ച്ഗേന്ഡിലെ മുതിര്ന്ന ഗ്രൂപ്പുകളില് മാര്ച്ച് 8 ന് അവധിക്ക് മാജിക് തന്ത്രങ്ങള്

സീനിയർ കിന്റർഗാർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച മാജിക് മത്സരങ്ങളിൽ ലളിതമായ തമാശകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭൌതിക നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഭീകരത മൂലം ഒരു മാജിക്കൽ മായൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്.
 1. "വെള്ളത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചന" മാജിക്കൽ ഫോക്കസ് ദൃഡമായി തട്ടിപ്പറിച്ച ലിഡ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കുക. മുഖചിത്രത്തിന്റെ തെറ്റായ ഭാഗത്ത്, ചുവന്ന പെയിന്റ്, വാട്ടർ വർണ്ണങ്ങൾ, ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ, കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് അത് തെറുക്കുക, കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു "ചുവന്ന" സ്ഥലം മാറ്റാതിരിക്കുക. വ്യക്തമായും, മാന്ത്രിക പദങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുക: "ഒരു കഥാപാത്രത്തിലെപ്പോലെ ചുവന്ന വെള്ളവും ആയിത്തീരുക." പിന്നെ വളരെ കഷണം കുപ്പിവെക്കുക. വൊഡിക്ക വെള്ളച്ചാട്ടം കഴുകുകയും അതിന്റെ നിറം മാറ്റുകയും ചെയ്യും.
 2. മാർച്ച് 8 മണിക്ക് "വേവിച്ച മുട്ട" എന്ന വിഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മുട്ടയും സുതാര്യവും ഒരു കഴുത്ത് കൊണ്ട് കഴുത്ത് വെച്ച് മുട്ടയിടുന്നതായിരിക്കണം. കസ്റ്റഫിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയുമായി വരാൻ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ക്ഷണിക്കുക. അതിഥികൾ ഒരു പരാജയ ശ്രമം ശേഷം, പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുക. വേവിച്ച മുട്ടയുടെ കട്ടിയുള്ള അന്ത്യത്തോടുകൂടി കഴുത്ത് മൂടുക - നിരീക്ഷിക്കുക. ഡികണറ്ററിൽ ഓക്സിജൻ പൊള്ളൽ പോലെ, മുട്ട ക്രമേണ ഇടുങ്ങിയ ഓപ്പണിംഗ് വഴി കരിഞ്ഞുപോകും.

 3. തമാശ "മാജിക് നട്ട്". അസംസ്കൃത വൈറ്റ് അരി അര കഷണം കൊണ്ട് ഒരു പ്ളം ലവണം നിറയ്ക്കുക. ഷെല്ലിൽ വാൽനട്ട് വൃത്തിയാക്കുക, അരി വരെ അമർത്തുക. അരിയുടെ ധാന്യങ്ങൾ സ്പർശിക്കാതെ തന്നെ വിരലുകൾകൊണ്ട് നട്ട് തൊടുവാൻ മാതാപിതാക്കളെ ക്ഷണിക്കുക. അതിഥികളുടെ മോശം ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാജിക്ക് ആണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ടാപ്പ് അത്. ചെറിയ വെളിച്ചം rassinki ക്രമേണ താഴെ വീണുപോകുന്നു - ഒടുവിൽ, അവർ വളരെ മുകളിൽ മാജിക് നട്ട് പുറത്തു push. ഇപ്പോൾ അത് സ്പർശിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.
 4. ഫോക്കസ്-ലൗഷ്യൻ "സിൽവർ കോയിൻ". കട്ടിയുലമുള്ള സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ്, രണ്ട് സമാന നാണയങ്ങൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുക. അതിൽ ഒരാൾ വലതു കൈയുടെ വിരലുകൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് (അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല). അതേ വലത് കൈ കൊണ്ട് മുകളിൽ ഗ്ലാസ് മൂടുക. കട്ടിയുള്ള അടിയിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ നാണയത്തിലേക്ക് കയറാൻ അതിഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇടത് കൈയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര നാണയവും പാത്രത്തിന്റെ താഴെയായി മുറിച്ചു. വലത് കൈയിൽ നിന്നുമുള്ള നാണയം, സ്ഫടികത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച്, രണ്ടാമത്തേത് (ഇടതുഭാഗത്ത്) ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 8 ന് അമ്മയ്ക്ക് മത്സരങ്ങൾ ഉള്ള സ്കൂളിൽ സമകാലിക പ്രതിസന്ധികൾ

സംയുക്ത അവധി ദിവസങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലാസ്റൂമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. രസകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഒപ്പം - രസകരവും രസകരവുമായ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഗീതക്കച്ചേരിയുടെ ദിവസത്തിൽ, മാത്രമല്ല മുഴുവൻ തയ്യാറെടുപ്പിലും. സ്കൂളിലെ ഒരു ആധുനിക സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, റീഹഴ്സിങ്, റോളുകൾ, സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കാൻ സഹപാഠികൾ പരസ്പര ധാരണയും ബഹുമാനവും മനസിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ അമ്മമാർ, മുത്തശ്ശി, സഹോദരിമാർ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം. മാർച്ച് 8-നാണ് സ്കൂൾ കച്ചേരിക്കായുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏറെക്കുറെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്:
 1. ഇവന്റിനുള്ള സമയവും സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു സ്മാർട് ക്ലാസ്റൂമിൽ ജൂനിയർ ക്ലാസുകളിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാം. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസേർട്ടിനു വേണ്ടി സമ്മേളന ഹാളും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.
 2. സമ്മാനങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ്, ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചചെയ്യാൻ ആൺകുട്ടികളുടെയും ഡാഡുകളുടെയും മീറ്റിംഗ്;
 3. സംഗീത അനുപാതത്തിന്റെ ഓഡിയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ (മൈക്രോഫോണുകൾ, ടേപ്പ് റെക്കോഡർ, കമ്പ്യൂട്ടർ മുതലായവ) നിയമിക്കുക;

 4. താലങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയലും സംഗീതകച്ചേരി നമ്പറുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും. നൃത്തസംസ്കരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നൃത്തത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലും തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉൾപ്പടെയും ഉൾപ്പെടുന്നു - ഫണ്ണി ദൃശ്യങ്ങളും ഗാനരചന സ്കെച്ചുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക.
 5. പ്രകൃതിയുടെ രൂപകല്പനയും സൃഷ്ടികളുടെ സൃഷ്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും;
 6. റോളുകളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും വിതരണം. വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചർച്ച. നേതാക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. വിശിഷ്ടവും ആശയപരവുമായ ആൺകുട്ടികളെ നേരിടാൻ അത്തരം ഉത്തരവാദിത്ത പങ്കാളിത്തത്തോടെ. മാർച്ച് 8 ന് പെൺകുട്ടികളെ അനുവദിക്കൂ.
 7. അധ്യാപകർക്കും ഹെഡ് ടീച്ചർമാർക്കും അവധിക്കാലത്തെ ക്ഷണിച്ച അതിഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ;
 8. തിരക്കഥയുടെ അവസാന അംഗീകാരം, ഒരു ഡിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടീ പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.
സ്ട്രക്ചറിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേഡ് ലേഔട്ട് വിജയത്തിൻറെയും ബലപ്രയോഗത്തിൻറെയും കുറവുമാണ്. എന്നാൽ, മാർച്ച് 8 ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ഉത്സവമായിരിക്കുമെന്ന കച്ചേരിക്ക്, ആധുനിക മത്സരങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കും ആധുനിക മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

മാർച്ച് 8 ന് അമ്മമാർക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി മത്സരങ്ങൾ

മാർച്ച് 8 ന് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മമാർക്കും സ്കൂൾ പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി അസാധാരണമായ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

മാർച്ച് 8 ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള സംഗീത പരിപാടി

ജൂനിയർ, ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും സംഘാടകരെയും സഹായിക്കാൻ ബിരുദധാരികൾ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ ഒരു അവധി സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മാർച്ച് 8 ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ഒരു സംഗീത പരിപാടി, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു തരത്തിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അമ്മമാർക്കും മുത്തശ്ശിമാർക്കും പ്രകടനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ സഹപാഠികൾക്ക് വിനോദപരിപാടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതെ, ഫോർമാറ്റ് നിര തന്നെ നൃത്തവും ഗാനങ്ങളും അഭിനന്ദന കവിതകളും ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത താലന്തു പ്രദർശനത്തിനു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നാൽ മാർച്ച് 8 ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി കച്ചേരിയുടെ തിരക്കഥ കൃത്യമായി എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിലൂടെ ഓരോ കൌമാരക്കാരനും അതിൽ തനതായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്നു. സാധ്യമായ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കൂടുതൽ വിശദമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർച്ച് 8-ന് തിരഞ്ഞടുക്കൽ

 1. ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥികളൊന്നുമില്ലാത്ത സഹപാഠികളുടെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി . സ്കൂളിന് വേണ്ടി മാത്രമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷം. ടീ കുടിയ്ക്കുന്നതിനും, പ്രതീകാത്മക സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, ബലൂൺ, പുതിയ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാനും, ഗംഭീര കക്ഷികൾ, പാട്ടുകൾ പാരിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നിച്ചാകാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത വളരെ ലളിതവും ആശ്വാസകരവുമായ ഉത്സവ അന്തരീക്ഷമാണ്. സന്തോഷവും ചിരിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 2. "മാർച്ച് 8" എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കെ.വി.എൻ.യുടെ രസകരമായ വൈകുന്നേരം. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. പെൺകുട്ടികൾ ജഡ്ജിമാരുടേയും കൃതജ്ഞത പ്രേക്ഷകരുടേയും പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ മുൻകൂട്ടി ടീമുകളായി വിഭജിക്കുകയും തലക്കെട്ടുകൾ ("ബിസിനസ് കാർഡ്", "മ്യൂസിക് നമ്പർ", "ഫിലിം ഓൺ ഫിൽല്ലിംഗ്", "മാർച്ച് 8 ന്റെ കഥ" മുതലായവ).
 3. പാചക വഴക്കുകൾ . ക്ഷണക്കത്തിന്റെ പരിപാടി ക്ഷണിച്ച അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യം - അമ്മകളും മുത്തശ്ശിമാരും. മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ടീമുകളായി വിഭജിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുൻകൂർ വാങ്ങിയതായിരിക്കണം, എന്നാൽ അവധിക്കാലത്തെ എല്ലാ അതിഥികളും നിങ്ങൾക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിയും.
മാർച്ച് എട്ടിന് സ്കൂളിലോ കിന്റർഗാർട്ടനിലോ നിങ്ങൾ ഒരു രംഗം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല? ദമ്പതികൾ തിരക്കിനു ചുറ്റുമാണ്, കാരണം അവധി ദിനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ! കുട്ടികളുടെ മാറ്റൊലി അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ ഗെയിമുകളുള്ള സംഗീതക്കച്ചേരി, കുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കും രസകരമായ മത്സരങ്ങൾ, അസാധാരണമായ പ്രകടനങ്ങൾ, തിളക്കമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി രസകരമായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേഗം ശ്രമിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ സഹായകരമായ നുറുങ്ങുകളും പ്രധാന നുറുങ്ങുകളും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ അവധി മുന്കാലത്തേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.