മാതാപിതാക്കൾ അവരോടൊപ്പം നഗ്നരായിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായം


വളരെ കർശനമായ നിയമങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ, കൂടാതെ വിദേശ മാതാപിതാക്കളും നഗ്നരായി കുട്ടികളല്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാം സംഭവിക്കും. നാലുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു-റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എപ്പോഴാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രീതി?

മാതാപിതാക്കളോടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് എവിടെയാണ്, കൌമാരപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നാത്തത്, ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നിൽ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് - ബാത്ത്റൂമിൽ അല്ലേ!

എന്നിട്ടും കുട്ടികളുടെ വയസ്സ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരോടൊപ്പം നഗ്നവുമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗികതയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ പ്രായം വ്യത്യസ്തമാണ്.

സങ്കീർണ്ണമായ ഈ സങ്കീർണ പ്രശ്ന ...

സദാചാരം എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുവന്നാലുടൻ (ഒരു കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം നഗ്നനാകാൻ സാധാരണയാണോ അതോ അധാർമികമോ?), ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു.

ആദ്യകാല വികസനത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബാല്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

അതിനാൽ, ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമായി പരിഹരിക്കാൻ - കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രായപരിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഗ്നയായി പോകാനും ബാക്കിയുള്ളവർ അവശേഷിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും - അത് അസാധ്യമാണ്.

സമൂഹമോ കുടുംബമോ?

ഒരു വശത്ത്, സദാചാരവും ചട്ടങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണിത്. സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കു മുൻപിൽ ആരും കുട്ടിയുടെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. കുടുംബം നിശ്ചയമായും ഇത് വിലമതിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

മറുവശത്ത്, മാതാപിതാക്കൾ അവരോടൊപ്പം നഗ്നരായി കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് എങ്കിൽ, കൃത്രിമമായി പ്രായപൂർത്തിയായവരെയെല്ലാം "എത്തിച്ചേരുന്നു" - ഇത് കുഴപ്പം നിറഞ്ഞതാണ്. പതിമൂന്ന് വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടി "അക്ഷരങ്ങളിൽ" അംഗം എന്നു പറയുന്നു. അതിശയിക്കാനില്ല, അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപക്ഷേ കുണ്ണയും, മുതിർന്നവരും - ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ.

ഇപ്പോഴും നിയമപരവും നിയമപരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ അവസാനത്തെ അജ്ഞതയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു "അക്കാദമിക" നേതാവായി വളരാൻ നല്ലതാണ്.

അങ്ങനെ, സമൂഹവും കുടുംബവും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു. എത്ര നിർവികാരമോ (അല്ലെങ്കിൽ അതേപടി ഒരുപാട് അനുവദിക്കുന്നതോ) കുടുംബത്തിലെ ആചാരങ്ങളായാലും സമൂഹം അവരെ "ശരിയാക്കും". നേരെമറിച്ച്, ഏറ്റവും "തകർന്ന" മേഖലയിൽപ്പോലും, വികാരങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവുകളുണ്ട്, "കന്യജീവിതം കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ" ശ്രമിക്കരുത്.

വികസന അസാധാരണങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

ലൈംഗിക മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ, അതിനെ പവിത്രമായി തീർക്കാൻ, അടുപ്പമുള്ളത് - കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, മിക്ക വ്യതിയാനങ്ങളും അമിതമായ നിരോധനങ്ങളിൽ നിന്നും (ലൈംഗിക ലൈംഗിക ലൈംഗിക ഘടനയിൽ താല്പര്യമുള്ളതാകാം) അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസൻഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഇവിടെ നിർണ്ണായക ഘടകം കുട്ടികളുടെ വയസ്സ്, മാതാപിതാക്കൾ അവരോടൊപ്പം നഗ്നരായിരിക്കുവാൻ കഴിയും. കുട്ടിക്ക് ആദ്യ പദങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ, തന്റെ പദാവലി നിറയുകയാണെങ്കിൽ - കുട്ടികളുമായി പൂർണമായും ഭാഗികമായോ ലൈംഗികബന്ധം (ഫ്ളൈറ്റിങ്) ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം. അതെ, അവൻ ചെറുതാകും, അത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല, പക്ഷേ പലപ്പോഴും ദുരന്തങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ്.
ഒരു ലൈംഗിക ദുരന്തം ദുരന്തം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
കുട്ടികൾക്കെതിരായി നഗ്നരായി പോകാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക ചെയ്യരുത് - ലൈംഗിക ഗതാഗതം കുട്ടികൾക്കെതിരായ നടപടികൾ മാത്രമല്ല. അവർക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് മതിയാകും.
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ (കുട്ടിയുടെ ധാരണയിൽ) വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നഗ്നത നടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന പുരുഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അവളുടെ "പുഴു" കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുത. ഒന്നാമത്തേത്, അച്ഛനും അമ്മയും നഗ്നമായ വയസ്സിൽ നഗ്നരായി കാണുമ്പോൾ മകളെയോ മകനെയോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, ഇത് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നത് അറിയില്ല.

നിയമത്തിനുമാത്രമേയുള്ളൂ
മാതാപിതാക്കൾ 5-6 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതായത്, "ഞാൻ എവിടെനിന്നു വരുന്നു?" എന്നാൽ, ഈ അപവാദം ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളാണ്.

ഏത് പ്രായത്തിലും ഒരു നഗ്നനായ അമ്മയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ പെൺമക്കൾ, അത് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ - ഒരു കുളിയും കുളത്തിൽ കുളിയും. അതുപോലെതന്നെ, മക്കളും പിതാക്കന്മാരും. ചട്ടം എന്ന നിലയിൽ, സ്വവർഗരതിയുടെ പ്രചോദനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരുതരം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സഹോദരന് ഒരു സഹോദരി വസ്ത്രധാരണത്തെ വീട്ടിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ധരിക്കാൻ കഴിയും - ഇത് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും വേർതിരിച്ചെടുത്ത വിശദവിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും കാണിക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ - ഒരു ചെറിയ തമാശ

മകൾ (4 വർഷം), എന്റെ അമ്മ, ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡാഡി പാന്റുകൾ ഗൾഫ്കോമോടുകൂടി? അവൻ ഒരു മുതിർന്നയാളാണ്, ശരിയല്ലേ? ഞാൻ വളർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അത്തരം ഭീരുക്കളും ഉണ്ടോ?

മകൻ (5 വർഷം), എന്റെ അമ്മ: എന്നെ നോക്കൂ! ഞാൻ ഒരു ചിലന്തി മനുഷ്യൻ! (തല അവളുടെ ഭഗവാന്റെ ഇട്ടു അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ അവരെ വലിച്ചെറിയാൻ). അമ്മ! എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോകൂ!

മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വേഷം ധരിച്ചു, കുളിമുറിയിൽ കൂടി പോയി - കഴുകി, നഗ്നയായി, ഒന്നിച്ചു. എന്നാൽ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ - എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സ്വദേശികളും പരിചയമില്ലാത്തവരുമായി പറഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മയുടെ മുടി വളരുന്നതും സങ്കൽപ്പിക്കുക, കാലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ്! പാപ്പാ ഒരു സോസേജ് ഉണ്ട്! അപമാനത്തോടെ എന്തുചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പരിചയക്കാരും മാതാപിതാക്കൾ ചെറിയൊരു കല്യാണത്തിനു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു