ഡേറ്റിംഗ്, ഫോൺ നമ്പർ

എവിടെയാണ് ഡേറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും, തീർച്ചയായും, ഫോൺ നമ്പർ. നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കാനാകും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകും. ഞങ്ങളുടെ ടേണിംഗ് ലേഖനത്തിലും ഫോൺ നമ്പറിലും, നിങ്ങളുടെ ആരാധകനാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും.

1. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ ഒരു സ്ക്രാപ്പിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദീർഘ ബന്ധം സാധ്യമല്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഈ ഇല നഷ്ടം വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും, നിങ്ങളെപ്പോലെ പല പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട്.

ഫോൺ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടുക
2. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാൾ ഡയറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തി ഗൗരവമുള്ളതാകും. അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ദീർഘമായ ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തൊക്കെ അറിയാമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നു, എല്ലാ നിമിഷവും അവന്റെ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട്. അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും, പക്ഷേ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ജീവിതത്തിന് ബോറടിക്കും.

3. ഒരുവൻ തൻറെ കൈയിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായി തോന്നും. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ആളുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് എഴുതുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം രേഖകൾക്കെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇല്ലാതാകുകയും അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം പുരുഷന്മാരിൽ, എത്രയും വേഗം എത്രയും വേഗം പൊങ്ങിവരുന്നു.

പരസ്യം - ഫോട്ടോ, പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോൺ നമ്പർ
4. ഫോണിലും നോട്ട്ബുക്കിലും എല്ലായിടത്തുമുള്ള നിങ്ങളുടെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അവൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, അവൻ വളരെ വേവലാതിപ്പെട്ടു, ദൈവം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതു വിലക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് ഇല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഈ പുരുഷന്മാർ വളരെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആകുന്നു, ഏറ്റവും സാധ്യത, മാതാവിന്റെ മക്കൾ. അത്തരം പുരുഷർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഒരു നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഓടിക്കും. ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ശക്തയായ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടിയെപ്പോലെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകും.

5. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പരും നോട്ട്പാഡും ഫോണും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതേസമയം തന്നെ പുതിയ മോഡലിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നും, നോട്ട്ബുക്ക് യഥാർത്ഥ ലെതർ കൊണ്ടാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മനസിലാക്കുന്നു എന്നും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് എല്ലാവർക്കുമായി എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകളുമായി ജീവിക്കാൻ വിഷമമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ, പണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതങ്ങളിലേക്കു പോകാം. തുടർന്ന് ഇതേ സർക്കിളിൽ മാന്യമായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താം.

6. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വിഭാഗവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നിഗമനങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ആദ്യ പരിചയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം.