ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുക

കൊളാരിക്, രക്തക്കുഴൽ, വിഷാദരോഗം, ഫഌഗ്മാറ്റിക് - കുട്ടികൾ കുടൽതരംഗങ്ങളെ വിഭജിക്കണമോ? ജനന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിവിധി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാനും മനസിലാക്കാനും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടൊപ്പമാണ് ശിശു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നീടുള്ള മാനസിക വളർച്ച, സ്വഭാവം, വികാരങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുന്ന രീതി, പുതിയ അറിവിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാഗല്ഭ്യം മുതലായവ നിർണയിക്കാനിടയാകുന്നു. സാധാരണയായി കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളുടെ കുഷ്ഠലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളെയും പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുടലുകളുള്ള കുട്ടികളുടെ രൂപം ഒരേ കുടുംബത്തിൽ സാധ്യമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായിക്കും.

നന്നായി, തരങ്ങൾ!

ഈ സിദ്ധാന്തം സിദ്ധാന്തം പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭിഷഗ്വരൻ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. "മനുഷ്യശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാലു ഘടകങ്ങളുടെ അനുപാതം ശാരീരിക-മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നു" എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഹിപ്പോക്രറ്റസ് പറയുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രാകൃതമായ ദ്രാവകത്തെ (ചുവന്നതും കറുത്ത പിത്തരവുമാണ്, ചൂടുവെള്ളം, തണുത്ത മ്യൂക്കസ്) ആശ്രയിക്കുന്ന ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ്. ഇത് അനുസരിച്ച്, അവൻ ജനങ്ങളെ നാലായി തരംതിരിച്ചു.

അത് മനസ്സിലായോ?

മസ്തിഷ്ക്കം ഒരു ജനിതക വ്യതിയാനം ഗുണനിലവാരം, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രകടമാകുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ (3-4 വർഷം വരെ) ഒരാളാകാൻ തുടങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു. സാധാരണയായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നാലു വിധമുണ്ട്. പ്രധാനകാര്യം നേതാവിനെ നിർണ്ണയിക്കുകയാണ്. അതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും രൂപീകരണം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വം "എനിക്ക് എല്ലാം തന്നെ വേണം" എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും മാനസിക സ്വഭാവവും സ്വാർഥമായ വൈകാരിക അസ്ഥിരതയും ഒരു ചേരുവ വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

♦ ആദ്യകാല ശൈലിയിൽ, കോളറിക് മനോഭാവം ഒരു അവസരത്തിലും നിരപരാധികളിലും പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. ഈ തെറ്റ് ഒരു അസ്ഥിരവും അസന്തുലിതവുമായ നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ്.

♦ ചോളരിക് കുട്ടികൾ വേഗത്തിൽ വിരസമാവും, അവരുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പുതിയ ഇംപ്രഷനുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ആവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

♦ ഇത് അഴകഴശമുള്ള ദുഷ്പ്രേരണക്കാരനും വഞ്ചനയും ആണ്. നിരന്തരമായി അഴിമതികളും കലഹങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും തന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

♦ സ്പീച്ച് ജെർക്കി, വേഗത, വ്യക്തിപരമായ വാക്കുകളുടെ വിഴുങ്ങലുമായി, എന്നാൽ പ്രകടവും വൈകാരികവുമാണ്. ചലനങ്ങളാണ് വേഗമേറിയത്, മൂർച്ചയുള്ളതും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ്.

♦ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആഗിരണം എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ വേഗം എല്ലാം മറക്കുന്നു. പരിചയമില്ലാത്ത പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

♦ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ, അവയ്ക്ക് കാഴ്ച്ചക്കാരുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയക്കാരുടെ സർക്കിൾ വിശാലമാണ്, അവൻ ചിലയാളുമായി കളിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഏക സത്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. തന്റെ വികാരങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാത്തിരിക്കുക, അവനെ കാത്തിരിക്കുക, അയാൾക്ക് അറിയില്ല.

♦ അവൻ ഉറങ്ങി നില്ക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷയ്ക്ക്, അതിന് അടുപ്പമോ ആക്രമണമോ ഉണ്ടാകും.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

♦ ശരിയായ ദിശയിൽ കുട്ടിയുടെ ഊർജ്ജത്തെ ചാനൽ ചെയ്യിക്കുക, രസകരമായ ഒരു ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക.

കുഞ്ഞിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ഊന്നിപ്പറയരുത്.

ശാന്തസങ്കീർണ്ണങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അൽപം ചലിക്കുന്നതും സജീവവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

♦ ആശ്രയത്വം വളർത്തുക;

കേസിന്റെ വിചാരണ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക.

♦ അലസത അനുവദിക്കരുത്;

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ സ്പഷ്ടമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക;

കുട്ടിയുടെ മേൽക്കോയ്മയും രോഷവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടരുത്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സമൂലമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുക, കുട്ടിയെ ശാന്തമായി വിശദീകരിക്കുക.

• അയാള്ക്ക് നിങ്ങളുലട വിദ്ദേകം നിങ്ങളുെട പ്രാധാന്യമാണെന്ന് കുട്ടിയറിയുമന്ന് ഉറപ്പാക്കുക;

സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുക: നീന്തൽ, ടെന്നീസ്, അത്ലറ്റിക്സ്. അതുകൊണ്ട്, ഉയർന്ന കായിക ഫലത്തെ നേരിടാൻ, ധമനികളുടെ അഴവറ്റൽ ഊർജ്ജം ഫിസിക്കൽ വികസനം, അമിത ആക്രമണം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കും.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ തത്വം "ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു, നീ എന്നോട് പറയു" ന്നതാണ്. സന്തുഷ്ടനായ കുട്ടി സൗഹൃതം, സന്തോഷവതിയായ, മറിച്ച് കടുംപിടുത്തക്കാരനും ന്യായയുക്തനുമാണ്.

പുതിയ ആളുകളെയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ലളിതവും സംസാരകരവുമായ വിശ്രമവേളകൾ, എളുപ്പത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും.

സ്വാഭാവിക ലഹരിവസ്തുവും മഹനീയതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിരുപദ്രവകാരികളുടെ ദൃഢമായ അശ്രദ്ധ. ഈ തരം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകരും സാഹസികരുമാണ്.

♦ അവയെല്ലാം പുതിയതും അജ്ഞാതവുമായവയെല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നു. കുട്ടികൾ എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, പലപ്പോഴും പ്രകടനത്തിൻറെ ഗുണനിലവാരം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അവൻ പലപ്പോഴും ഒരു കേസ് എറിയുന്നു, പൂർത്തിയാക്കി എന്നു, എങ്കിലും, എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവർ അന്തർലീനമായ narcissism.

കുട്ടി പാമൊലിൻ എളുപ്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു, എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ഏതെങ്കിലും ടീമുമായി ചേരുകയും അസാധാരണമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിശബ്ദ പ്രഭാഷണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും സഹകരിക്കുന്നതും കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തതും ആണ്.

♦ ഉറക്കമില്ലാത്ത ഉറക്കവും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുക.

ശിക്ഷ നൽകുമ്പോൾ, കുട്ടിയെ ശാന്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു, അതിശക്തമായ പകവീട്ടൽ കൂടാതെ സംഘർഷത്തിനുള്ള പ്രവണതയും.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

കുട്ടിക്ക് അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും അവന്റെ വചനം പാലിക്കേണ്ടതിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം;

കുഞ്ഞിന്റെ പെരുമാറ്റവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുക, പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ബിസിനസ് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അലസരായവരല്ല;

• ജോലിയുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക, കുട്ടിയുടെ ഗുണനിലവാരവും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യതയും ശ്രദ്ധിക്കുക;

• ഒരു ടോഡലറുടെ ജോലി കണ്ടെത്തുക;

• സന്തുഷ്ടമായ കുട്ടിക്ക്, വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം, പ്രശംസനീയമായി പെരുമാറണം, അപകീർത്തിയോടുകൂടിയ ആവിർഭാവം, അത്തരം കുട്ടികൾ സ്വയം ആത്മാഭിപ്രായം അമിതമായി പെരുമാറുന്ന പ്രവണത വളരുകയും വേണം.

♦ വളരെ ഗൗരവമാകാൻ പാടില്ല. തുല്യ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ തത്വം;

♦ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്ക്ക് മൂർത്തമായതും മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവനു ചുമതലപ്പെട്ട ചുമതലകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എപ്പോഴും തീരുമാനമെടുക്കണം;

♦ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്ക്ക് കായികവും പാഷും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക - ആദ്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന് രസകരവും ആവേശകരവുമായിരിക്കണം. ടീം സ്പോർട്സ്, തിയറ്റർ സർക്കിളുകൾ എന്നിവയിൽ മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വം "ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും, പിന്നീടുള്ളൂ. സുസ്ഥിരതയും ശാഠ്യവും കൊണ്ട് ശക്തമായ കുട്ടികളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല.

♦ അത്തരമൊരു കുട്ടി എപ്പോഴും ശാന്തവും ശാന്തവുമാണ്. അവനു വേണ്ടി മറ്റ് കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമല്ല.

♦ ഭക്ഷണം, ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കുട്ടികൾ യാഥാസ്ഥിതികത കാണിക്കുന്നു. പുതിയ പാത്രത്തിൽ വളരെ പഴക്കമുള്ളതും വിരസമായി പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും അവർ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കിൻഡർഗാർട്ടനിലേക്ക് മാറരുത്.

♦ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

♦ phlegmatic എന്ന ആശങ്കകൾ സുസ്ഥിരവും, സ്ഥിരമായതും, പോലും. അഭിലാഷം, കോപം, കോപം, അസൂയ - ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം കുട്ടികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി, ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

♦ അത്തരമൊരു കുട്ടിക്ക് വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ഗുണപരമായ ഔചിത്യം, നിസ്സംഗത, അദ്ധ്വാനശക്തി, സഹിഷ്ണുത, അത് സ്വേച്ഛാപരവും സ്വേച്ഛാപരവുമായ പ്രവൃത്തികളുമായി ഇണങ്ങുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ, ഈ കുട്ടികളെ zubrilkami വിളിക്കുന്നു, അവർ എല്ലാവരും സാവധാനം നന്നായി ചെയ്യുന്നു.

ത് സമർഥരായ കുട്ടികൾ നേതാക്കന്മാരല്ല, സ്വതന്ത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേ സമയം അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മവും നിരന്തരമായവരുമാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നില്ല, അവർ വളരെ കഠിനഹൃദയരാണ്.

♦ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അവർ നുണ പറയുന്നതും തന്ത്രപൂർവം വർത്തിക്കുന്നതും വ്യക്തമല്ല, കാരണം അവർ പലപ്പോഴും നാണംകെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയാണ്.

കുട്ടികൾ വളരെ സൌഹാർദ്ദപരവും സമാധാനപരവുമായവയാണ്, സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത്, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാം. അവർ തർക്കിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പുറത്തുകടത്തുകളും മുൻകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏറെക്കാലത്തേയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ട്യൂണും തുടർച്ചയായി എല്ലാം നിരവധിയാണ്. അവസാനനിമിഷം എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നതുമൂലം പലപ്പോഴും ഇത് പുറംതള്ളപ്പെടും.

ഴെന്തയ കുട്ടികളുടെ സംസാരം ശീലം, നിശിതം, ആംഗ്യങ്ങളും മുഖഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതെ. ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ, അപൂർവ്വമായി അദ്ദേഹം എപ്പിറ്റേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ലളിതവും പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഉണരുകയല്ല. വീണ്ടെടുക്കാൻ, അവൻ സമയം ആവശ്യമാണ്, ആ സമയത്ത് അവൻ അസംതൃപ്തി പോകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

പിൽക്കാലത്ത് ബിസിനസ്സിന് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുവദിക്കാതെ, യുക്തിസഹമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുക.

• വേഗതയും വേഗതയും ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ചുമതലകളും സൂക്ഷിക്കരുത്, കൂടുതൽ സജീവവും പ്രായമായ കുട്ടികളുമായി മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കരുത്;

അമിതമായ മുൻകരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ചും ശിരോവസ്ത്രം തെറ്റിയില്ല;

• ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഗെയിമുകളിലും കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹോബികളിലുമുള്ള കുട്ടിയുടെ താത്പര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

• നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്, ഇടവേളകളിൽ ഇടപെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ക്ലാസുകളുടെ ദിശ മാറ്റുക.

കുട്ടി സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ഈ വാക്ക് പാലിക്കുക, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുക.

♦ ടീമിൽ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഉള്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക - സന്ദർശന വികസന കോഴ്സുകൾ, കിന്റർഗാർട്ടൻ, പലപ്പോഴും കളിസ്ഥലത്തിൽ നടക്കുക;

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വം "എനിക്ക് ദുഃഖം തരില്ല, കാരണം ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്!" ലജ്ജയും ലജ്ജയും ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളാണ്.

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ, അത്തരം ഗുണങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴുക്കുക, സ്നേഹവും ഭീരുക്കളുമാണ്. ഭാവിയിൽ, അവർ ലജ്ജാശീലം, നീരസം, ദുർബലത എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഉയർന്ന അസ്ഥിരത കാരണം കുഞ്ഞിന് അസ്വസ്ഥമാവുകയും ഏത് ചെറിയ വസ്തുവിനെ തേടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മലീനോളോലിസത്തോടെ നിങ്ങൾ ശാന്തനും ശാന്തനും ശ്രദ്ധയോടെയും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം കുട്ടികളിൽ കണ്ണീരൊലി - ഒരു നിർബ്ബന്ധിതമായ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അവരോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടാവാം. അനുഭവസമ്പത്ത് മുതൽ അസ്തിത്വം വരെ.

♦ ഈ കുട്ടികൾ വൈകാരിക സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ വളർത്തുക, അത് പ്രതികത, അനുകമ്പ, വികാരം എന്നിവയിൽ പ്രകടമാണ്. കുട്ടികൾ അപകടത്തിലാകുകയാണ്, അവർ ദീർഘനാളായി ഒരു ഷോക്കും സഹിക്കുന്നു.

ഇവ യഥാർഥ പേടിത്തറയാണ്. അവർ എല്ലാറ്റിനെയും ഭയപ്പെടുന്നു. അവർ സഹൃദയനായല്ല, പുതിയ ടീമിന് ഹാർഡ്വെയറായി മാറുന്നു. നേതാക്കളല്ല, അവർ പലപ്പോഴും തങ്ങളെത്തന്നെ തട്ടിപ്പോകുന്നു.

♦ ശിക്ഷ ഒരു ദുരന്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും, ഇത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് ഇടയാക്കും. അല്പം വിഷാദരോഗം എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും വളരെ അനായാസമാണ്. പുതിയ, പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ-സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് തട്ടിപ്പ്, ഷാഡോസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികവും ശാരീരികശേഷിയുമുള്ള കഴിവുകൾ കുത്തനെ കുറയുന്നു. അവൻ സ്വാഭാവികമായി തന്റെ പ്രകൃതിശക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പുതിയ വിവരങ്ങൾ മെലഞ്ഞോളിക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം കാരണം, കുട്ടികൾ നിരന്തരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വ്യതിചലിക്കുന്നു, ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിഷാദരോഗം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തെയും തളർത്തിക്കളയുന്നു - അതു കളിക്കുന്നോ, വായനയിലോ, ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ആകട്ടെ. ക്ഷീണം കാരണം അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയും മൃഗശാലയിലേക്ക് യാത്രചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ യാത്രക്കിടെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു, വിഷാദം പൂവണിയുന്നതും നടക്കണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും.

മയക്കുമരുന്ന് ഭാഷകളിൽ സംഭാഷണം നിശബ്ദവും, സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും, സാക്ഷരരും സമ്പന്നരുമാണ്.

♦ എല്ലാ ചലനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിചാരണ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ, വിചാരണ പോലെ.

ഉറങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അവസ്ഥയിൽ ഉണരുക.

♦ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും, വിഷാദരോഗം കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകവും ആധികാരികവുമായ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ഒന്നുപോലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അവർ ശരിയായ സഹതാപം കാണിക്കും. അവർ അതിശയകരമാംവിധം സുഗന്ധമുള്ളതും മികച്ച കേൾവിക്കാരുമാണ്. ഇവയിൽ, കലാ സൗന്ദര്യം തീർച്ചയായും വളരും.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

• വിഷാദരോഗികൾക്കിടയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം അവരുടെ നിരന്തരം കണ്ണീരൊഴുക്കാക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല. കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കഠിനവും അധഃപതിച്ചതുമായ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അത്തരമൊരു കുട്ടിക്ക് ശാസിക്കരുത്, അലസിക്കരുതു്, നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ഉന്നത സംയോജനങ്ങളും ഒരു നിശബ്ദതയെ "മയക്കത്തിനിടയാക്കുന്നു", അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമ്മർദപൂരിതമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും വീടിൻറെ ആശ്വാസത്തിന്റെയും ഊഷ്മളതയുടെയും നിരന്തര പ്രകടനങ്ങളാണ്.

• സുന്ദരവും സുന്ദരവുമായ വാക്കുകളിൽ പുകഴ്ത്തരുത്, പ്രശംസിക്കുകയും ചെറിയ വിജയങ്ങൾ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്;

• ലോകത്തെ എല്ലാ ചാര നിറത്തിലും ഉള്ളത് പോലെ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ കുട്ടിയെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് പോലെ. നമുക്ക് ചിരിക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട്, ദുഃഖകരവും ദുരന്തവുമായ സംഭവങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കരുത്;

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഒരു കരിമ്പടയോ കുഞ്ഞിനെയോ വിളിക്കരുത്. മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അവനെ ചതിക്കരുത്.

സ്വയംഭ്രാന്ത്, സക്രിയ പ്രവർത്തനം, സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഊർജ്ജം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. കുട്ടിയെ ലളിതവും എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമായ പിഴവുകൾ നൽകൂ;

• പരിശീലന പരിപാടികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, വിറകുകളുടെ ഉയർന്ന ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളാൽ നയിക്കണം;

കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യത ഒരു കായികതാകാതിരിക്കില്ല, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭാരമായിരിക്കരുത്. സംഗീതമോ ആർട്ട് സ്കൂളിലോ അനുയോജ്യമായ പാഠങ്ങൾ.