ശവ സംസ്കാരത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ: ഒരു പുതിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

ജീവിതം ഒരു ദുർബ്ബലവും അപ്രധാനവുമായ കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്നുതന്നെ, അതിനുമുമ്പേ, എല്ലാവരും ദൈവമുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മരണത്തെക്കാൾ ദുരൂഹവും ഐതിഹാസവുമായ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ മരണത്തിനും ശവകുടീരങ്ങൾക്കും നിരവധി സൂചനകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട്. അവരുടെ വൈജാത്യവും അനുഗുണനിയമവും രാജ്യത്തെയും അതിന്റെ പ്രത്യേക മേഖലയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പല കേസുകളിലും അവർ അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്കും ശവകുടീരങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു.

ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ജനങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ

ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന്റെ പാരമ്പര്യം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ശവകുടീരങ്ങളും സഭാസൂചികകളും, നിയമസംഹിതകളും മാത്രമല്ല, അനേകം അടയാളങ്ങളാൽ അനുഗമിക്കപ്പെടുന്നു. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു വ്യതിയാനം മറ്റൊരു ലോകത്തിന് കൈമാറുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികർ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രധാന അടയാളങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല നിരീക്ഷണങ്ങളും മരണത്തിന്റെ ശക്തവും ഭാവി ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഉയർന്ന സംഭാവ്യതയുമാണ്. കാലം മുതലേ, ആദ്യം ശവസംസ്കാര സമയത്ത്:

ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തയാറാക്കാനും നടത്തുമ്പോഴും അടയാളങ്ങൾ

ശവസംസ്കാരത്തിനായി മൃതദേഹങ്ങളുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുക, മരിച്ചയാളുടെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുക,
  1. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം, കണ്ണാടി, കണ്ണാടിയിലെ എല്ലാ കണ്ണാടി മേളങ്ങളും ഒരു നിബിഡ തുണികൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടു. കണ്ണാടികൾ ഒരു "കെണി" ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ മാത്രമല്ല പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും, മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പായി മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടാറുണ്ട്. കണ്ണാടി ഓർമ്മകൾ നാൽപത് ദിവസം ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും.
  2. മൃതദേഹം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് മഗ്രിബിളിനെ ശക്തമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. നശിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരു ശക്തമായ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. അതിനാൽ, മൃതദേഹം കഴുകിയ ശേഷം ശരീരം നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു, സോപ്പും, കഴുകുന്ന മരുന്നുകളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിലാണ്.

  3. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വീട്ടിൽ, മരണത്തിന്റെ ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ഉപ്പൂറ്റിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചപലവസ്തുക്കളോ പൈൻ ശാഖകളോ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ അവസാനത്തേത് ചെലവഴിക്കാൻ അവർ വരും. നെഗറ്റീവ് ഊർജം തടയുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കൾ, ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള മരണങ്ങൾ ചുമക്കുന്നില്ല.
  4. ശവപ്പെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ, സ്തംഭങ്ങൾ, ബെഞ്ചുകൾ എന്നിവ വീടിന് പുറത്തായശേഷം താഴേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ്. ഒരു ദിവസം അവർ അവരുടെ സാധാരണ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു മടങ്ങിവരവ് ഉണ്ടാകില്ല. ഈ സ്ഥലത്ത് മരണത്തിന്റെ ഊർജ്ജം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ദിവസം അവിടെതന്നെ കിടക്കുന്ന കോടാലിക്ക് അത് സഹായിക്കും.
  5. മരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വീടിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്പ്രിംഗ് ജലംകൊണ്ട് കഴുകിയതിനാൽ, മരണത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനെ ഊർജ്ജത്തോടെയുള്ള ഊർജ്ജത്തോടെ നീക്കംചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൂരെ നിന്നും അകലെയുള്ള എല്ലാ മുറികളും ഫ്രണ്ട് വാതിൽ വരെ നീക്കുക. മരിച്ചുപോയ ആൾ ചവച്ചരച്ചുകളിലൂടെ തെളിച്ചുവീഴുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിന് മടങ്ങില്ല.

  6. വഴിക്കുവെള്ള മറ്റാരുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളുടെ റോഡ് നിങ്ങൾക്കാവില്ല. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി അസുഖം മരിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിട പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിയമം ലംഘിക്കാതിരുന്നാൽ, ഒരു വിലാപയാത്രയിൽ നല്ലൊരു ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കി നല്ല ഭാഗ്യമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
  7. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഒരു ചാപിള്ളയുടെ ഭിത്തിയിൽ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് എറിയണം. ഈ ചടങ്ങുകൾ ജീവനുള്ളതും ശവശരീരവുമായി ഒത്തുപോകുന്നു, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നു. ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൈകളിലെ ഭൂമി ശവത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ, മൃതദേഹം എന്നേക്കും മൃതദേഹവുമായി പങ്കു വയ്ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
  8. ശവസംസ്കാരത്തിനു ശേഷം, കണ്ണീരൊഴുക്കാത്ത കണ്ണാടികൾ വീടിനുള്ളിൽ ദുഃഖം കൊണ്ടു പോകരുതെന്നു പറയാനാണ്. ഇതേ കാരണത്താൽ കുഴിയെടുത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലം. വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, കൈയും മുഖവും നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയും ദുഃഖവും വേദനയും കഴുകി കളയുന്നു.