ടച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ശിശുവിനെ പരിചരിക്കുന്നു

കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടാൽ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടാൽ കുഞ്ഞിനെ പരിചയപ്പെടാം, കുഞ്ഞിന് അവന്റെ സ്നേഹം നൽകുന്നതും അവന്റെ ആരോഗ്യവും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും നെയ്തെടുക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും പലർക്കും അറിയാം. അതെ, കേസ് പോലും അറിവ് പോലും ഇല്ല, മിക്കവർക്കും ഈ ചെറിയ സ്മിഫിംഗ് അത്ഭുതം അവരുടെ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഏകദേശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന. അമ്മ മുലകുടിച്ചടത്ത് കഴിയുന്നത്ര സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അയാൾ അവളോട് സൌമ്യവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് അവളുടെ ബുദ്ധി, ആരോഗ്യം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അത് ചെയ്യുന്നത്.


ശിശു ജനിച്ചത്!

അമ്മ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അമ്മയുടെ നെഞ്ചു ചുംബിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അമ്മ അവളുടെ കുഞ്ഞിൻറെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തൊടുന്നു, അത് ശരിയായി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ബന്ധുക്കളും സ്ട്രോക്കുകളും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇത് ബോണ്ടിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുഞ്ഞിൻറെ മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ രൂപത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്, കുഞ്ഞ് അത് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു, അത് എങ്ങനെ മണിക്കുമെന്നത്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി - ജനിച്ച ജനന സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് ആരും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, മമ്മിക്ക് അടുത്താണ്, എല്ലാം എല്ലാം അവനോടൊപ്പമായിരിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കുട്ടിക്കും അതിനും ഇടയിൽ ശക്തമായ വൈകാരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീയുടെ മസ്തിഷ്കം "ആരംഭിക്കുക" എന്നതിന് ഒരു സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നു. മാതൃശിഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം: കുട്ടി ലൈറ്റ് അണുവിമുക്തതയ്ക്ക് പിറന്നിരിക്കുന്നു, അമ്മ അത് ആദ്യമായി തൊടുമ്പോൾ, അവയും അതിന്റെ പ്രയോജനകരമായ ബാക്ടീരിയയും നൽകുന്നു.


അമ്മ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? അവൻ കുളിപ്പിക്കുന്ന, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫീഡുകൾ, ജിംനാസ്റ്റിക്കുകൾ, പിളർപ്പുകൾ, പുള്ളിപ്പുലികൾ, പല്ലുകൾ പാടുന്നു ... ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്നതിന് അമ്മയും അതേ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ, ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്നുമാസത്തെ നാലാമത്തെ ത്രിമാസികൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആദ്യ ജന്മദിനത്തിനുമുമ്പുള്ള കുഞ്ഞിന്, കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയും സ്നേഹവും ആവശ്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു മനുഷ്യകുട്ടി ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വേർതിരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരു അമ്മ ഇല്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശിശുവിന്റെ കേൾവിയും കാഴ്ചപ്പാടും ഇപ്പോഴും അവികസിതമായതിനാൽ, വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഏറ്റവും കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ ശരീരം ... ചർമ്മം. കുട്ടികൾ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതും കരുതുന്നതും, കുട്ടിയെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. കുട്ടി പഠിക്കുന്നു: അവർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എല്ലാം ശരിയാണ്. അവരുടെ പൂർണ്ണമായ അഭാവം പോലെയാണെങ്കിലും, എതിർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, കുട്ടിയുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ മാത്രമല്ല, ശാരീരിക അവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുക - മാനസികവളർച്ചയുടെ സമയം കുറയുമ്പോഴും. കുഞ്ഞിന്റെ പരിചരണത്തിൽ കുഞ്ഞിൻറെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻറെ തോന്നൽ നൽകുന്നു.


നമ്മുടെ പേനുകൾ എവിടെയാണ് ...

അമ്മ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? മസാജ്. കുഞ്ഞിന്മേൽ മൃദുലമായ അമ്മയുടെ കോയിംഗ്, കുഞ്ഞിന് തൊപ്പിയുണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ, മുലയൂട്ടൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു കുണ്ണ ആകുന്നു. അവന്റെ ശരീരവുമായി വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു. നല്ല മോട്ടോർ കഴിവുകൾ (ചെറിയ കാലുകൾ, ഹാൻഡിൽ വിരലുകൾ ഉഴിച്ചിൽ) മസാജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വിരലാക്കിയാൽ, കുട്ടികളുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി തലച്ചോറിലെ ഭാഗമായി നാഡി സെല്ലുകൾ നൽകും.


പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആവശ്യമുള്ളതും

ഒരു കുഞ്ഞിന് പിറന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കാര്യവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അമിതമായ ആഘാതം കുറച്ചാൽ - എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടോ എന്നതു കൊണ്ട് കുട്ടി അസുഖകരമായ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, മറ്റെന്തെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ നല്ലതാണ്, എന്നാൽ "ആദ്യ പാളി" കുഞ്ഞിൻറെ ചർമ്മത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അത് അനുയോജ്യമായിരിക്കണം: ടച്ച് ചെയ്യാൻ മൃദുലമായ, എയർക്ക് അനുവദിക്കുക, ചലനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്, ഇത് ചുളിവുകൾ കാരണം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക മരക്കൂട്ടങ്ങൾ, ഒരു ടെൻഡർ ചർമ്മം പരിശുദ്ധി, വരണ്ട