കുട്ടിയുടെ തുടർച്ചയായ നിയന്ത്രണം. അപകടസാധ്യത എങ്ങനെ നിർണയിക്കാനാകും?

വയറുവേദന അല്ലെങ്കിൽ വയലറ്റ് ഉള്ളടക്കം (കുടൽ അല്ല!) ഉള്ളടക്കം മടക്കം ഉദ്പാദനം ആണ്. ഉദരാശയ പേശികൾ പങ്കാളിത്ത പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞിനു ശേഷം കുഞ്ഞിന് പുഞ്ചിരിയും പുഞ്ചിരിയും തുടരുന്നു. ആദ്യ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ രക്തചംക്രമണം സ്വതന്ത്രമായി കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗൗരവമായ ചികിത്സ ആവശ്യമായിരിക്കാം, കാരണം കുട്ടികളിൽ നിരന്തരം രക്തചംക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നനാളത്തിലെ രൂക്ഷമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും, അതിനാൽ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശിശുപരിപാലകനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്.

ശിശുക്കളിലെ രക്തചംക്രമണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ:

ശ്രദ്ധിക്കൂ: ഇടയ്ക്കിടെ ധാരാളം രക്തചംക്രമണം, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്, ഗുരുതരമായ പിടുങ്ങൽ രോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു സർവേ ആവശ്യമാണ്.

രക്തസമ്മർദ്ദം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമായി വരില്ല. കുട്ടി വിശന്നിരിക്കും, അവൻ അടുത്ത ആഹാരം എല്ലാം "നേടുകയും" ചെയ്യും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്?

ഹോറകോണുകളുടെ കാരണം വറാച്ചിയിൽ അടിവയറിലെയും ഉദരത്തേയും വേർതിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുന്നു. ശിശുവിന് ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു ശബ്ദമാണ്. കുഞ്ഞിന് 10-15 മിനുട്ട് ഇടവിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പത്തിൽ എത്തിക്കുന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ ഡോക്ടർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് - കുഞ്ഞിനെ അമിതമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം.

രക്തചംക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഛർദ്ദിയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതെങ്ങനെ

ഛർദ്ദികൾ ഒരു റിഫ്ളക്സ് ആക്റ്റീവ് ആണ്, ഇത് വായുടെ മുഖത്ത് കുടൽ, വയറുവേദന എന്നിവയുടെ ഉള്ളടക്കം വരുന്നു. ഛർദ്ദിക്ക് മുൻപുള്ള ഭക്ഷണം, കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠ, മുത്തുച്ചിപ്പി വിസർജ്ജനം എന്നിവ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ദ്രുത ഹൃദയസ്പന്ദനം / ശ്വസനം, സൾവീവേഷൻ, ഓക്കാനം എന്നിവയാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക അസ്വാരസ്യം നൽകിയില്ല - അവൻ പുഞ്ചിരിയും സന്തോഷത്തോടെയും ഉറങ്ങുന്നു.

ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാൻ എപ്പോൾ: