ഉയർന്ന കുതികാൽ ഹാനികരമാണോ?

സുന്ദരൻ, സ്ത്രീലിംഗം, ഗംഭീര സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് ആരും വാദിക്കുന്നില്ല. പാത്രത്തിലെ കുപ്പികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻറെ ഉടമസ്ഥൻ, ഗംഭീരവും ആകർഷകവുമായ രൂപം നൽകി. നല്ല കുപ്പായത്തിൽ ഒരു കുതികാൽ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ, എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ലാഭകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചെരിപ്പുകളോടെ ഷൂസുകളിൽ ധരിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് വിരൽത്തുമ്പുകൾക്കെതിരെയാണ്. അവന്റെ കുതികാൽ ഓരോ ഷൂയും ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. ഓരോ കുതിച്ചുചാട്ടവും കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായില്ല, അതു മോശമായ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമോ? ചൂടുവെച്ച് ധരിക്കണമെങ്കിൽ ചൂടാകണം. അതു വ്യക്തമാണ്, ആരും പുറകോട്ടു തികച്ചും രൂപഭേദം കഴിവ് കൊണ്ട് ജനിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അവരുടെ പുറകോട്ടു ചെരിപ്പു പോലെ ചില പ്രത്യേക സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്.

ഷൂസ് സുഗമമായിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ കുതികാൽ ഉയരം പരിഗണിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ കാൽ സുഖം പ്രാപിക്കും. ഷൂസ് വാങ്ങുമ്പോള് ഇത് പരിഗണിക്കാം. ഷൂസ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിൽക്കുന്നയാളുടെ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കരുത്. ഉചിതമായ സമയത്ത്, കാൽ ഷൂവിനു തടസ്സം തോന്നാറുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഷൂസുകൾ വാങ്ങാൻ അത് ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ദോഷകരമാണ്. നിലവാരമുള്ള പാദരക്ഷകൾ ആദ്യം ഉചിതമായതിൽ നിന്ന് അസ്വസ്ഥതയൊന്നും നൽകുന്നില്ല, അത് വേണ്ടത്ര ആവശ്യമില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പാടില്ല.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഈ ലിസ്റ്റ് വളരെ ചെറുതല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ഒരു ഹോർമോൺ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട്, ബന്ധം ടിഷ്യു കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിത്തീരുന്നു, ശരീരഭാരം കൂടും, അതിനാൽ ഗുരുത്വം മാറുന്നു കേന്ദ്രം. അതുകൊണ്ട്, ഈ സമയത്ത്, അപ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളാൽ കുഴപ്പങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നു, ഇടർച്ചക്കടന്നു മുറിവേൽക്കുകയും, മുറിവേൽക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.

കൂടാതെ, സജീവ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലുള്ള കൗമാര പെൺകുട്ടികൾക്കായി കുപ്പായം ആവശ്യമില്ല. വിവിധ രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, varicosities അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് കാൽ, അതു ഹാനികരമായതിനാൽ. ജോലിസമയത്തുള്ള സ്ത്രീ എപ്പോഴും "കാൽക്കൽ" നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ്, മുടിത്തൊലിക്കക്കാർ, വിൽപ്പനക്കാർ.

12 കിലോയിലധികം അധിക ഭാരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ധരിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് അഭികാമ്യമല്ല. അനുയോജ്യമായ ഭാരം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫോർമുല ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളർച്ച (cm) minus 100, 0.9 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക

എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒരു ആധുനിക സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കുപ്പായത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയും, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അമിതമായി ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കും. ചെരിപ്പുകളോടൊപ്പം ഷൂകൾ ധരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ.

ജൂലിയ സോബോൾവ്സ്ക്യായ , പ്രത്യേകിച്ച് സൈറ്റിനായി