സ്വാഭാവികതയുടെ വിജയം: അശ്രദ്ധമായ അദ്യായം - ഒരു പുതിയ ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്

മണിക്കൂറുകളോളം കണ്ണാടിയിൽ തിരിയുന്നതിനെക്കാളേറെ വലിയ വാർത്തകൾ - ഡിസൈനർമാർക്ക് പ്രകൃതിദത്ത സ്റ്റൈലിംഗിലേക്ക് ഒരു "പച്ച വെളിച്ചം" നൽകി. 2016 ലെ വസന്തകാല-വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രവണത - അശ്രദ്ധമായി ചീപ്പ്, തളിക്കലുതളുടെ ആൻഡ് varnishes കാരണമല്ലെന്ന് തന്റെ തോളിൽ റൗട്ട്ലറ്റ് വീണു. മുൻകാല ഫാഷൻ ആഴ്ചയിൽ സെക്യുലർ ലയനസ്സും ഫാഷിസ്റ്റുമാണ് ഈ പ്രവണതയുടെ തുടക്കം - അഭിമാനപൂർവ്വം അഭിമാനത്തോടെയുള്ള മുടിയും സ്വാഭാവിക മേക്കപ്പും കാണിച്ചു. ബാഡ്ജ്ലി Mischka, Apiece പുറമെ, RebeccaTaylor സൌന്ദര്യത്തിൽ-ആധിപത്യം ലേക്കുള്ള നൽകുകയും ചെയ്തു "രാവിലെ ഉണർവ്വിന്റെ" ചിത്രങ്ങളിൽ മോഡലുകളുടെ catwalks കൊണ്ടുവന്നു - അല്പം വീർത്ത കണ്ണു ആൻഡ് മനഃപൂർവ്വമായി അരോചകമായി അലങ്കാരങ്ങളായ പാത്രങ്ങൾ കൂടെ.

ലളിതമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും "കട്ടിലിൽനിന്ന്" എന്നപോലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തൊലി, ഒരു വെളിച്ചം ഫിക്സിംഗ് സ്പ്രേ തളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഷൈൻ നൽകുന്നതിന് വഴികൾ സൌമ്യമായി അടിച്ചു, വേരുകൾ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന. പ്രകൃതി അദ്യായം - മുടി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ. അൽപം നനഞ്ഞ തുഴകൾ അയഞ്ഞ ഖബറുകളിലേക്ക് ഇഴയുന്നതും മൃദുവായ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം മുടി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ഹെയർ ഡ്രയർ, മൗസ് സ്റ്റൈലിങിന്റെ ഒരു തുള്ളി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം വോളും നൽകിയിരിക്കണം.