വളയങ്ങളുമായി സ്ലിംഗ് - ധരിക്കുന്ന രീതികൾ

സ്ലിവിൻറെ സൌകര്യത്തിൽ, മിക്ക അമ്മമാർക്കും കേൾക്കാനാവും, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൽ ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ചില കുട്ടികൾ ഒരു കുലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, ചിലപ്പോൾ അമ്മ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നതാണോ അതോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു കഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എല്ലാ അമ്മമാരും എന്റെ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്ലിംഗിൽ കുഞ്ഞിന് പേനയിൽ അതേ സ്ഥാനമുണ്ട്, മുല കുടിക്കാൻ കഴിയും, അമ്മയോടു ചേരും, അവളുടെ മണം, അവളുടെ ചലനങ്ങളുടെ താളം.

എന്തിനാണ് കുട്ടിക്ക് ഒരു കവിളിനൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത്? ഞങ്ങൾ തിരക്കില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും പഠിച്ചു ... അതുകൊണ്ട്, ചില നുറുങ്ങുകൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. വലത് വിരൽ കൊണ്ട് മോതിരം, എങ്ങനെ ധരിക്കണം, അത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പ്രായോഗിക ശുപാർശകൾ

കുട്ടിയുടെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം അമ്മയുടെ ഉത്കണ്ഠയാണ്. കുഞ്ഞിനും കുഞ്ഞിനും കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് കുറവുണ്ട്, കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ വിഷമമുണ്ടാകുന്നു. ചട്ടം പോലെ, ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കൈയിൽ നിഷ്ഠയോടെയും കൃത്യമായും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ധരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വിജയകരമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്ത് പാവകൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. കുഞ്ഞ് പിറന്നപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര സാധിച്ചു പിടിക്കുക. പ്രയാസകരമായ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് സമാനമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക? നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കാൻ വൈകിയിട്ടില്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല! നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ? വിശ്രമിക്കാൻ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, അത് സ്വയം തന്നേ തന്നെ പോകുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പോസ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ ശരിയായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുക. സ്ലിണിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ താല്പര്യം ആവർത്തിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ആ കുറവ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നു. ആരോ ഒരാളുടെ മുഖം അമ്മയിൽ കുഴിച്ചിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ചിലത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒരാൾ ഒരു കവിളിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എന്റെ അമ്മയോട് എതിർത്തു, ആരെങ്കിലും മാറാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ചെവിക്ക് ഒരു അസുഖകരമായ ചൂഷണം ഉണ്ടായിരിക്കാം? കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയോടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും മാറുന്നു. ലംബമായി ഒരു വിഭജനം ധരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ? നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുക: നിങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാണോ, കുട്ടി സുഖകരമാണോ? നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തകരാറാണോ? സ്ലിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആദ്യ പരിചയം വിജയകരമായിരുന്നു എന്നതു പ്രധാനമാണ്. കുഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ശാന്തനായി കുഞ്ഞിനെ ഒരു കഷണത്തിൽ ഇട്ടു ഉടനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർക്കും. സ്ലിങ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അസുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ നെഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. അമ്മയുടെ വയറുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സന്തുഷ്ടമായ സമയം കുട്ടിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും.

കുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് അത് നീട്ടി, വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കവിതാ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അമ്മ വിചാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൾ അത് അസാമാന്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, വീട്ടിൽ ഗാർഹിക മാനേജ്മെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പല സഹായികളും ഉണ്ട്, കുഞ്ഞിന് അൽപ്പം ഭാരം ലഭിക്കുന്നു, കൈകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണ് - അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കവിഞ്ഞത്? പക്ഷേ, സമയമാറ്റം മാറേണ്ടതുണ്ട്, ആവശ്യകത എത്രവേഗം മുമ്പോ അതിനു ശേഷമോ കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സ്ലിങ്-സ്കാർഫ് മാസ്റ്റേയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. കീകളില്ലാതെ അവൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നതുവരെ. തന്റെ ഭർത്താവ് വാതിൽ തുറന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷം അവൾ കുഞ്ഞിനെ ധരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്ലിൻ-സ്കാർഫിൽ നുറുക്കുകൾ ധരിച്ച് വളരെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. അപൂർവമായിരുന്നെങ്കിലും, എന്റെ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ വളരെ മികച്ചത് നിറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കവിളിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അത്തരം ശാന്തമായ നുറുക്കുകൾ ക്രമേണ ചവിട്ടുന്നത് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെയും, പ്രധാന കാര്യം ശിശുവിനെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇത് പ്രധാനമാണ്, മാതൃത്വം നമ്മളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു? കുഞ്ഞിന് ആദ്യം കൈകൾ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഉറഞ്ഞ് നിൽക്കുക. ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് ഇതുപോലെയായിരിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും, കവിളിനെ ചെറുതായി വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, ഒരു കരം കവിളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത്, അകത്തുതന്നെ മറ്റൊന്നും വയ്ക്കുക. ക്രമേണ, വളരെ സൌമ്യമായി സുഗമമായി, ദിവസത്തിനുശേഷം, കുഞ്ഞിൻറെ ഭാരം ചിലപ്പോൾ കവിളിൽ എത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കൈയും പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം തോന്നും. കവിളിന് പുറത്ത് ശിശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. ക്രമേണ ആലിംഗനം ദുർബലപ്പെടുത്തും, ഒരു കൈ വിട്ടേക്കുക, രണ്ടാമത്തേത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മൂന്നു ആഴ്ചകൾ വരെ എടുത്തേക്കാം, പക്ഷേ അത് പ്രയത്നത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ക്രോഹ തന്റെ കൈകളിൽ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ, ആത്മവിശ്വാസം, സംവേദനക്ഷമത, ചലനങ്ങളുടെ സുഗമവും - എല്ലാം പുറത്തുവരും!