മുത്തശ്ശിയുടെ നെഞ്ചി മുതൽ: ഉടുക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ - വേനൽക്കാല ട്രെൻഡ് -2016

വേനൽക്കാലത്തുണ്ടായ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു ചരിത്രമാണ്: സെക്കുലർ വനിതകളുടെ എല്ലാ ദിനപ്പേരുടേയും സാധനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ, അവർ 70-കളിൽ ഒരു ഫാഷൻ ട്രെൻഡിനായി മാറി, XXI- നൂറ്റാണ്ടിലെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകൾക്ക് തിളങ്ങുന്നതായി പോലും അവർ തെളിയിച്ചു. എന്നാൽ സീസണിൽ 2016 ഡിസൈനർമാർ അവരുടെ മുൻകാല പ്രശസ്തിയുമായി മൃദുലമായ നൂൽ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഐക്കൺ രീതിയായ ജേൻ ബർകിന്റെ റെട്രോ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചോദിപ്പിച്ചത്, പ്രൊജസ സ്ചൌളർ, റോസെറ്റ ഗറ്റി എന്നിവരുടെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിച്ചു. ലെയ്സ് കോട്ടൺ നൂൽ, മരതകം, കടുക്, കരി എന്നിവ. വസ്ത്രങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്: അവ കർശനമായ പാദരക്ഷകളും ലീകോണിക് അലങ്കാരങ്ങളും, കടൽത്തീരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും - സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.

ജെയിന് ബർകിൻ ഐതിഹാസിക കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന്: ക്ലാസിക് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ്

ലൂക്ക്ബുക്ക് പ്രോനെസ ഷൌളർ റിസോർട്ട് എസ് / എസ് 2016 ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ

വേനൽക്കാലത്ത് അണിഞ്ഞൊരുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ്

വേനൽക്കാലത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഓർഗാനിക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ മറ്റൊരു വഴി മൾട്ടി-ലേയർഡ് കോമ്പോസിഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തണം. ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റൊന്ന്, പാറ്റേണുകളുള്ള മാക്സിയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഷർട്ടുകളുമായി യോജിപ്പിച്ച് നിർവ്വഹിക്കുന്നു, ഡെൽപോസോ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെയും നീണ്ട നിറത്തിലുള്ള വെസ്റ്റിലെയും ഒറ്റ സത്രത്തിൽ ഒന്നിച്ചുനിർത്തുന്നു. നല്ല ഫലങ്ങൾ രുചികരമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലം മായമോൺ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഡെൽപോസോയിൽ നിന്നുമുള്ള ആധുനിക പരുഷത

ഓപ്പൺ വർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ - വേനൽക്കാല അവധിക്കാലങ്ങളിലും പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിലും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ്