മുതിർന്നവരുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് നാവ് വളർത്തുന്നു

ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ശബ്ദങ്ങളുടെയും വാക്കുകളുടെയും വ്യക്തമായ ഉച്ചാരണത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതിക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, നതറെ ആംഗിളുകൾ ക്രമീകൃതമായി പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ തിരുത്താം.

പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം, വ്യക്തത എന്നിവ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കാവുന്ന പദങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിക്, മൊബൈൽ വ്യവഹാരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവസാനം വരുന്നത് വിഴുങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നതും നന്ദിയില്ലാത്തതുമാണ്. ഈ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി പ്രത്യേക വ്യായാമങ്ങളാണുള്ളത്:

സംസാരത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് നാവിഗേഷൻ

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എല്ലാവരും നാവും വളച്ചുകെട്ടിയാൽ പരിചയമുള്ളവരാണ്, പക്ഷേ അവർ സംസാരത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അറിയില്ല. ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഭാഷണ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഒരു വ്യായാമത്തിന് പതിവായി ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. നാവിന് വളച്ചുകെട്ടിയാൽ ശബ്ദമുളള ശബ്ദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളോ പദങ്ങളോ ആകുന്നു. പലപ്പോഴും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപാണ് അവർ നാടൻ രചനകൾ രൂപപ്പെട്ടത്. നാവിറേകിയെഴുതുന്ന വിവർത്തനത്തിന്റെ പുരോഗതിയും വികസനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ശുപാർശകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്:

മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നായ്ക്കൾ: മുറ്റത്ത് പുല്ലിൽ, വിറകിൽ, മുറ്റത്ത് പുല്ലിലെ വിറകു മുറിക്കാൻ പാടില്ല. സാഷ ഹൈവേയിൽ നടന്ന് വരണ്ട ചത്തൊടുങ്ങി.
* Varenka അവതരിപ്പിച്ചത് - ബൂട്ടുകൾ തോന്നി, Valenka - mittens. സവിശേഷമായ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ആധുനിക നാവിമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, അത്തരം: ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ ഡീഫിൽറിറ്റഡ്, ഡീബൈബ്ലിറ്റഡ്, അൺഡൈബ്രീൽഡ്.
* ഇരുനൂറ്റി ഇരുപതു രത്നജലവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ നാക്കാലകശങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ അത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ സംസാരത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു. സംഭാഷണത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പ്രയോഗത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുമുള്ള ചില നാവുമാർ വളരെയധികം കവിതകളാണ്: ഒരു കുക്കു പോലെ ഒരു കുക്കു പോലെ ഒരു കുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ, ഒരു കുക്ക് പോലെ, ഒരു കുക്കു പോലെ അപഹാസ്യമാണ്.

*

ഗ്രീക്ക് നദിക്കരയിൽ ഓടിച്ചാണ് ഗ്രീക്ക് കാണുന്നത് - കാൻസർ കാൻഡിൽ. അവൻ കൈ നദിയിൽ തള്ളി, ഗ്രെക്ക കരയാൽ കാൻസർ!

*

നിങ്ങൾ അത് മുടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു , പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ , പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം, നിങ്ങൾ വേഗം വേഗം വേഗം പറ്റുമെന്ന കാര്യം എന്നെ അറിയിച്ചു . ക്ലോസനെപ്പോലെ ഒരു തുളച്ചുകയറിയുന്പോൾ നാവ് തെളിയുക. മുതിർന്നവരുടെ നാവുകൾ ദീർഘവും ചെറുതും ലളിതവും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്, പക്ഷേ സംഭാഷണം വികസിപ്പിക്കാനും നർമ്മം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത്. നാക്കൽ ട്വിസ്റ്റുകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:
 1. അൾജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ ഡർവിഷ് കുടിൽ സിൽക്ക് സിൽവർ, കത്തി ചങ്ങാട്യം, അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ ഒരു കഷണം.
 2. ഒരു മുള്ളൻ മുട്ടയും ഒരു മുള്ളൻ കൊണ്ട് പേടകം കുളം Hedgehog, പേമാരി ഒരു മുടി വെട്ടിയാൽ സ്ട്രൈഷ്.
 3. മഞ്ചികൾ എലികളുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾ റീഡുകൾ പോയി - അല്ല തേങ്ങല്.
 4. ഉഉ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉഴിയ ഉപ്പുരോടൊപ്പം ഉഴുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇതിനകം ഭീകരതയോടെ അത്താഴത്തിന് അത്താഴത്തിന് അയാൾ നേരത്തെതന്നെ തിന്നു.
 5. അവൻ മുടന്തുകൾ ഒരു ഡസനോളം പുതിയ ഐക്കണുകൾ കൊടുത്തു.
 6. വുഡ്പീക്കർ പുരാതന ഓക്ക്, നല്ല വുഡ്പീക്കർ ഓക്ക് പരിഗണിക്കുന്നു.
 7. ആടിനെ - ബ്രൌളർ കളത്തിലേക്ക് കയറ്റി.
 8. വെള്ളരിക്കാ - നന്നായി പച്ച-ലിപ്പുചെയ്തു.
 9. വൈറ്റ് കാലിഡ് ടേബിളുകൾ മിനുസമാർന്നതും സുഗമവുമാണ്.
 10. വെള്ളികൊണ്ടു മിനുക്കപ്പെടുകയും ആടുകളെ പെറുക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 11. ബേഗൽ, ആട്ടിൻ, അപ്പവും അപ്പവും പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചു.
 12. വരാവർ കോഴികൾ കാത്തു നിന്നു, കാറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു.
 13. ഓട്ട്വർ, ഉവാർ, ഗേറ്റ്, പുൽത്തൊട്ടിയിലെ വിറകുവശത്ത്.
 14. Beavers ധൈര്യമായി വനങ്ങളിലേക്കു പോകാം, ബീവിലെ Beavers നല്ലതാണ്.
 15. മാഗസിനു മാഗസ് മാന്ത്രിക വിദഗ്ധൻ.
 16. ഒരു കുപ്പായത്തിനുപകരം ട്രൌസറുകൾ ധരിക്കരുത്, തണ്ണിമത്തൻ പകരം, ഒരു ജോടി ആവശ്യപ്പെടുക, എപ്പോഴും ഒരു കത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വേർതിരിച്ചുകാണും.
 17. ഞാൻ അമ്മയുടെ മുത്തുകളെ വില്യം വാങ്ങി.
 18. ബാബ്കിൻ ബീൻ മഴയിൽ പുഷ്പിച്ചു, ഒരു മുത്തശ്ശി ബാർസിലുള്ള ബീൻ ആകൂ.
 19. ഒരു വെളുത്ത താടിയുള്ള മനുഷ്യൻ പോൾറിങ്കി പുളിച്ച പാല് എടുക്കുക.
 20. ഞങ്ങൾ വെലെറിക്, വാരെങ്കെ പൂച്ചകളെ വാങ്ങിയതും ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
 21. ജോർജിയ ജോർജിയോട് ഗ്രിഗോറി ഗ്രിഗോറിയേവിച്ച് ഗ്രിഗറി ജോർജിയിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഗ്രിഗറി ഗ്രിഗോറിയെവിച്ച് ജോർജിയ ഗ്രിഗോറിയെവിച്ച് ജോർജി ജോർജിയോട്ചോട് സംസാരിക്കുന്നു.
 22. Valerik ഒരു കുക്കി കഴിച്ച, Valyushka ഒരു cheesecake ആണ്.
 23. തുരങ്കം വഴി കോഴി മാറി.
 24. വാവള ശരിക്കും പിച്ച്ഫോർക്ക് ആയി മാറി.
 25. സ്ക്രോൾ ഡ്രൈവിനെ വലിച്ചു കയറ്റി.
 26. ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ലിഗാദം നമ്മെ നന്നായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.
 27. തളർന്ന പാച്ചിൽ വാലിയ വാലിക്കുട്ടി. തിളങ്ങിയ പാച്ചുകളിൽ വലീൻ തോന്നി തുടങ്ങി.
 28. രസകരമായ കുരങ്ങൻ വാഴപ്പഴം പൊട്ടിച്ചിതറി.
 29. എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഞാൻ ഒരു തേൻ മേടിലാണ്, തേനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.
 30. ലഫ്റ്റനന്റ് കൊളോണലിനെയും ലെഫ്റ്റനന്റ് കൊളോണലിനെയും കുറിച്ച് ലെഫ്റ്റനന്റ്, ലെഫ്റ്റനന്റ്, ലെഫ്റ്റനന്റ്, ലെഫ്റ്റനന്റ്, ലെഫ്റ്റനന്റ്, ലെഫ്റ്റനന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, ഉപ-ലെഫ്റ്റനന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
 31. ഇന്റർവ്യൂവർ അഭിമുഖം നടത്തി.
 32. പന്നികളുടെ പന്നിച്ചെടികൾ; പാതി യാർഡ് കുഴിച്ചു, കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു
 33. ക്ലാരയിൽ നിന്നുള്ള കാൾ പരസ്യം മോഷ്ടിച്ചു, കാർലയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാര ബജറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു.
 34. വ്യാപാരികൾ നുണ പറഞ്ഞു - സാമ്പിളുകൾ സാംപ്ളുകൾ തകർത്തു.
 35. തുന്നലിന്റെ പരസ്യം - വാർത്താക്കുറിപ്പുകളുള്ള സെമുകൾ, മിനുക്കുപണികൾ കൂടാതെ കവറേജ് ഇല്ലാതെ സ്നാപ്പ്.
 36. വിറകു ക്ലീനർമാരെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് അർദ്ധ-സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ട് കാർപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബാൻഡ് മാറ്റി.
 37. പിയസ്റ്ററുകളുടെ ഉപഭോക്താക്കളായ കാറാണ് കടൽക്കൊള്ളക്കാർ, കടൽക്കൊള്ളക്കാർ പിരാനമാർ.
 38. നഗരത്തിലെ ബോഡിബിൽഡറിൽ ഇരുമ്പുകൂട്ടുകൾ വലുതാണ്.
 39. ബ്രെയിൻസ്റ്റോം: ഡീൻ, ഇടി, ആർട്ട്, റൈം, പെട്ടെന്നു - ബൂം! ഷൈൻ ചെയ്യുക
 40. ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയാത്മകത സൃഷ്ടിപരമല്ല, അത് വീണ്ടും കോഡു ചെയ്യണം!
 41. റോൾസ് റോയ്സീസിലെ ക്ലീനർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്തതാണ്.
 42. ബാങ്കർമാർ ബ്രദേഴ്സ്, റീബ്രാൻഡ്, റീ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ വീണ്ടും ബ്രാൻഡ് ചെയ്തില്ല.
 43. ക്യാന്സ്സിൽ സിംഹങ്ങൾ അലസമായ വെറും പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രമേ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
 44. Deidologologized- ഡി-പ്രത്യയശാസ്ത്ര, dodeideologized.
 45. ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നുള്ള കബർഡിനോ-ബൾക്കറിയ വോലോകോർഡിൽ.
 46. അവരുടെ കീടനാശിനികൾ നമ്മുടെ കീടനാശിനികൾ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 47. സ്വകാര്യ സംരംഭം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
 48. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേവിക്കുക.
 49. ലൈലാക് ഡെന്റിഷൻ.
 50. ഫ്ലൂറോഗ്രഫി ഫ്ലൂറോഗ്രാഫർ ഫ്ലൂറോഗ്രാഫ്.
 51. ഞാനൊരു ലംബികവാദിയാണ്. എനിക്ക് വെർച്വലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഞാൻ vyvertykultipnutsya കഴിയും.
 52. സ്റ്റാഫോഡ് ടെറിയർ എതിർദിശയിലാണ്, കറുത്ത നിറമുള്ള റീസൺ ഷാനൌസർ മൂർച്ചയുള്ളതാണ്.
 53. അത് കൊളോണിയലിസമാണോ? - അല്ല, ഇത് കൊളോണിയലിസവും നവ കോളനിവൽക്കരണവുമല്ല!
 54. വോൾക്കോവ് മാഗിയ്ക്കൊപ്പം സുസ്ഥിരമായി കിടക്കുന്നു.
 55. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തിന്നു. അവർക്ക് അവ കഴിക്കാൻ സമയമായി.
 56. ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് തല വെട്ടി, അതിനെ അതിലംഘിച്ചു.
 57. പാവൽ പാവ്ലഷ്ക തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, കൈപ്പിടിയിലാക്കി മാറ്റി.
 58. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഡോറാപൊർട്ടലോവ്, ഡോർപോർട്ടൊവൽ, അതെ zaportovalis.Regulirovschik ചെയ്തില്ല
 59. Liguria ലെ Ligurian നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു.
 60. ഞങ്ങളുടെ നടുമുറ്റത്ത്, കൃഷിസ്ഥലത്ത് കാലാവസ്ഥ ചൂടാക്കിയിരുന്നു.സെനിയയിലും സാനിയിലും ഒരു കഴുതപ്പുലിപ്പ് ഉണ്ട്.
 61. സെറിന സെനക സോണിയയുമായി ചേരിതിരിഞ്ഞതാണ്. കട്ട തുള്ളി, അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സെനക, നെറ്റിയിൽ സോങ്ക, എല്ലാം മഞ്ഞിൽ.
 62. ഓസിപ്പ് ഹൊറസ്സ്, ആക്റ്റിപ്പ് ഓസ്.നീം ചായുന്ന ചരിഞ്ഞ ചരിവ് ആവശ്യമാണ്.
 63. ശാച്ചൊക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ ഹുക്ക്.
 64. വണ്ടിയുടെ ഏഴ് സ്വയം ഇരുന്നു.
 65. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തണ്ണിമത്തൻ ഒരു ഓവർലോഡ് ആയിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വെള്ളം തളിച്ച് ഒരു മൺതൂണിൽ മൃതദേഹം തകരുന്നു.
 66. ഒരു പൈപ്പിനൊപ്പം മെഴുക് വിസിൽ.
 67. രണ്ട് നദികൾ: വാഴയുമായുള്ള വാസുവ, വ്യാസയുമായുള്ള വസുസാ.
 68. ആ കുഴി മരിച്ചു, കുഴി ഉണങ്ങി, ആ കുഴി മരിച്ചു.
 69. Pike ലെ ചെവിചാലും, chushki ലെ bristle.
 70. പതിനാറ് പേർ എലികളേ നടന്നു. ആറ് ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്, എലിയും വെണ്ണയുമാണ്.
 71. നാൽപത് എലികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആറുപേർക്ക് ഒരു ചില്ലിക്കാശും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടായിരുന്ന എലിയും രണ്ടു പെന്നികളിലായിരുന്നു.
 72. ഒരു കുരയും ഇല്ലാതെ നാലു പകുതിയിൽ നാലിലൊന്ന്.
 73. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ പറഞ്ഞു.
 74. ലുകേറിയയുടെ ചിന്താഗതിക്കാരല്ലാത്ത നിക്കോൽക്കാ അനുഭവപ്പെട്ടു.
 75. വിലയേറിയ ചങ്ങല ശയിക്കുന്നവൻ.
 76. കോസ്യാർ കോസിയാൻ ചരിഞ്ഞ ചരിവ്. കൊസൈൻ നിവാസികൾക്ക് mowing കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യരുത്.
 77. മുള്ളൻ ഒരു മുള്ളൻ ഉണ്ട്, ഭീകരത ഭീതിയാണ്.
 78. ഒരു കട്ടിലിന്മേൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ബജറ്റിന് അത് ഭയങ്കരമാണ്.
 79. കോൽ കൊണ്ട് ബ്രഷ് പിഞ്ച് കൌശലമുള്ള രണ്ട് പട്ടിയുടെ കവിൾ.
 80. നദി ഒഴുകുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് ചുട്ട്.
 81. പേശികൾ, തുരുമ്പുകൾ - ഇവയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ.
 82. ബ്രെം നുഴഞ്ഞുകയറാൻ പല്ലി ശ്രമിക്കുന്നു.
 83. നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചെവികൾപോലും, കറുത്ത ശവക്കുഴികളിൽ. ഷവറിനു താഴെയായി മാറുക. കുളത്തിൽ കുളിച്ചു കഴുകുക. മുഖം മൂടി കുളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക. കുളിപ്പിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം. നിങ്ങളുടെ ചെവി ഉണക്കുക, കൂടുതൽ ചെവികൾ കരിക്കുകയില്ല.
 84. കിണറിനടുത്ത് റിംഗ് ഒന്നുമില്ല.
 85. നിലത്തു വണ്ടി buzzes, അതു hums, എന്നാൽ അതു സ്പിൻ ഇല്ല.
 86. ജസ്പർ സ്വീഡിയിൽ suede.
 87. ക്ഷമിക്കണം, സമ്സ്ക suede, കോട്ടയിൽ Zamka zhamku ചവച്ചു.
 88. ബോക്സ്വുഡ്, ബോക്സ് വുഡ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വെന്നും വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
 89. ഫെഡറൽ വോഡ്ക കൊണ്ട് റാഡിഷ് കഴിക്കുന്നു.
 90. സർജന്റേതനായ നായകൻ, ക്യാപ്റ്റനുമായുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ.
 91. Brit Klim brother, Brit Ignat brother, brother സഹോദരൻ
 92. സ്ട്രാസ്ബർഗ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹബ്സ്ബർഗിന്.
 93. അമ്മാവന്റെ സോപ്പ് എനിക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാനായില്ല. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാമ മില സോപ്പ്. സോപ്പ് മില, സോപ്പ് മില എന്നിവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.
 94. ജലവിതരണത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി.
 95. ആർബോറട്ടത്തിലെ റോഡോഡെൻഡ്രണുകൾ.
 96. അററാത്ത് പർവതത്തിൽ മുന്തിരിവള്ളിയുണ്ടാക്കി.
 97. മുറ്റത്ത്, വെട്ടുകാരൻ വെറും മയക്കുമരുന്ന് ആയിരുന്നു.
 98. ലാർക്കയെയും വർക്കയെയും കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു
 99. മദ്രാസിലെ തുറമുഖത്ത് ബാർക്ക്കാർ വന്നു. നാവികൻ ഒരു കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മദ്രാസിലെ തുറമുഖത്ത് നാവികന്റെ കട്ടിലിൽ അൽപാട്രൂസ് ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.
 100. രാജ്ഞി കാവലിയർ ഒരു കാർവാൽ കൊടുത്തു.

ആളൊന്നിൻറെ പ്രസംഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് പി

പലപ്പോഴും പ്രായപൂർത്തിയായവരിലൂടെ "ആർ" എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു പ്രസംഗം മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽനിന്ന് മനസിലാക്കാൻ അസ്വാസ്ഥ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ഈ അസുഖം അസൌകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിഴവ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി, നാവ് വളരുന്നവർ രക്ഷപെടുന്നു. P ലെ എഴുത്തുകളിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഈ മാർഗ്ഗം, പ്രയോഗത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പുരോഗതിയെ സഹായിക്കുന്നു.

മുതിർന്നവരിലെ സംഭാഷണത്തിന്റെ വികസനത്തിന് P എഴുതിയ കത്തിൽ നാക്കാ ട്വിസ്റ്റുകളുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്:

1. കാരസെൻക ഒരിക്കൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു

ഒരു നിറം നൽകി.

കർപ്പൂര പറഞ്ഞു:

"നിറം, Karasenok, ഒരു അത്ഭുതം!"

Karasenka ഓഫ് നിറത്തിൽ -

മൂന്ന് മെർലി ചെറിയ പന്നികൾ:

ക്രൂശിക കരിമ്പിൽ പന്നിക്കുട്ടികളുടെ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു!

2. അററാത്ത് വ്ര்வാര മലയിൽ മലയിടുക്കി.

3. വാൽന കപ്പൽ ഇല്ലെങ്കിൽ,

കപ്പൽ തകർന്നു പോയി;

പാറകളിൽ രണ്ടു വട്ടം നഖങ്ങൾ നാരങ്ങാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.

Yard യാഡാർ വഴി

വേലി നന്നാക്കാൻ ഒരു കോടാലി.

5. ഗാലൻ വേലിയിൽ ഇരുന്നു
ഗ്രാച്ച് അവളുമായി ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു

6. മുറ്റത്ത് വിറകു,
യാർഡ് മരത്തിനു പിന്നിൽ,
യാർഡ് മരത്തണലിൽ,
യാർഡ് മരം,
മുറ്റത്ത് വിറക്,
മരം താമ്രംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.
വിറക് യാർഡ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കില്ല.

7.അഗ്രഫൻസ് ആൻഡ് റെയ്നസ് ഡാഹ്ലിയാസ് വളരുന്നു.

8. കഷ്ടതയെ പിടികൂടാൻ ചങ്ങാത്ത മഗ്ഫി,
നാല്പത്തിരന്നു നാല്പത്തിനാലായിരം പേർ.

9. Redka അപൂർവ്വമായി തോട്ടത്തിൽ വളർന്നു,
കിടക്ക വിരളമായില്ല.

കാടകൾ, കറുത്ത ഭൌമോപരിതലകളുടെ ഘട്ടം.

11. നേരത്തെ ഫ്രെയിം വൃത്തിയാക്കി റീമ, റോമാ അടുത്തത് മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുന്നു.

12. രാജ്ഞിക്ക് ഒരു മാന്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കുതിരയ്ക്ക് ഒരു രാജ്ഞിയുണ്ടായിരുന്നു.
രാജ്ഞി ആരാണ്? ആരാണ് കുതിരപ്പടയെ?

13. പശുക്കൾ കോമ്പസ് ഒരു പെട്ടി മുമ്പിൽ.

14. ക്ലെരിക് രാജാവിൻെറ മോഷണത്തിൽ,
റാണി കാർലിസിൽ ഒരു കുള്ളൻ ഉണ്ട്.
കുള്ളൻ കാർൽ ആണ്,
ക്ലാരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റ് ലഭിച്ചു, കാർല പവിഴപ്പുറ്റാണ്.
ചാൾസ്,
ക്ലാരയിൽ നിന്ന് കാൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു.
ക്ളാരയിൽ നിന്ന് ക്ളാരിനറ്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ പവിഴുകളുണ്ട്.
ചാൾസിന് ക്ലോറിറ്റ് ഉണ്ട്, പവിഴപ്പുമില്ല.
ചാർല ക്ലാരോസ്സിന്റെ റാണി കാർലിസ്
കാൾസ് കുള്ളുവിൽ നിന്ന് പവിഴപ്പുറ്റുകളെ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനായി,
ക്ലാർക്ക്, കിംഗ് ചാൾസ്, ശിക്ഷ,
മോഷ്ടിച്ചവരിൽ നിന്ന് ക്ലോറിറ്റ് മോഷ്ടിച്ചയാൾ.
ചാൾസ് ക്ളാരയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചതല്ലെങ്കിൽ,
ക്ലാരക്ക് പവിഴുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ക്ലാരിസിന്റെ ക്ലാരിസിന്റെ മോഷണം ഞാൻ കേട്ടു,
കാൾ കാർലിസലിനു പരുത്തി കൊടുത്തു.

15. ആട് സന്തോഷിക്കുന്നു -
റാം ഒരു ഡ്രം ഉണ്ട്,
ആട്ടുരോമവും,
ഡ്രം ഡ്രം ഡ്രം.

16. ക്ലാരയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പവിഴങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു,
ക്വാരാ ക്ലാരകൾ മോഷ്ടിച്ചില്ല!

17. അവൻ തീ കത്തിച്ചു
മുറ്റത്ത് ഒരു മരം മരമുണ്ട്.

അവർ വഞ്ചിതരെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
ലോഗ് കെട്ടിടങ്ങളിലുള്ള ചീസ് ഓക്ക്.

19. ഒരു പന്നി, മുഷിഞ്ഞ, beloryl,

പാതി പാട തുമ്പിക്കൈ കുഴിച്ചു,

കുഴിച്ചു, കുഴിച്ചുമൂട്ടി

ഞാൻ ദ്വാരത്തിൽ കുഴിച്ചില്ല.

ആ ഹവാ,

അതിനാൽ അവൾ കുഴിക്കാൻ കഴിയും.

20. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഡോറോ പോർട്ടലോവ്, ഡോർപോർട്ടൊലോവ്, അതെ zaportovalsya ചെയ്തില്ല.

21. കുട്ടികൾ സൌഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിൽ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു:

കാൾ ഒരു കറുത്ത ക്ലാരിനിലാണ് കളിക്കുന്നത്,

സിറിൾ - ഫ്രഞ്ച് കൊമ്പ്,

കിന്നരം,

ലാറ പിയാനോയിൽ കളിച്ചു.

നിങ്ങൾ ഭാവന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സംഭാഷണ വികസനത്തിനും നർമ്മം മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും നാവി വളരുന്നവർക്കായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുമായി വരാൻ കഴിയും. പരിശീലന സെഷനുകൾ പതിവായിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനകാര്യം. ശബ്ദങ്ങളുടെയും ശരിയായ സംസാരത്തിന്റെയും ശരിയായ ഉച്ചാരണം സ്പീക്കറുകൾക്കു മാത്രമല്ല, നിത്യജീവിതത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കും ആവശ്യമാണ്.