പൂന്തോട്ടപരിശോധന: പുഷ്പമാംസം - ഒരു പുതിയ നൈൽ-ട്രെൻഡ്

ഫ്ലവർ പൂച്ചെണ്ട് - ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാനേജിംഗ് കൂടുതൽ പ്രകൃതി കഴിയും? ശീതകാലം സീറ്റിനു ശേഷം ലാക്കോണിക് ജാക്കറ്റ്, മോണോഫണിക് കോട്ടിങ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കാർണിവൽ കലർന്ന നിറങ്ങളും ബഹുവർണ്ണങ്ങളായ പാറ്റേണുകളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നഖം സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് തോട്ടം തീമുകളിലേക്ക് തിരിയാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് - ഈ സ്പ്രിംഗ് ശോഭയുള്ള പാപ്പിയും, ടെൻഡർ റോസാപ്പൂവും, അദൃശ്യ violets ഉം അപ്രതീക്ഷിതമായ ചമമുകളും സാധാരണ ആണി രൂപകൽപ്പനകൾ തഴുകും. പ്രചോദനത്തിന്റെ വിമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്നു - പൂക്കൾ സ്വാഭാവികമായും ഫാന്റസിയിലുമാകാം, അക്രിലിക്, ജെൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുകൾ എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അഭിമാനമായി ഓരോ ആണിയിലും ചിതറുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം അലങ്കരിക്കാം. പ്രധാന ഭരണം ഇളം നിറത്തിലും നിലവാരമില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ്.

ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ വിവിധ അലങ്കാര ഘടകങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന. അതു മൂല്യവത്താണ് - സുഗന്ധമുളള മുകുളങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം, ലേസ് പെയിന്റിംഗ്, തെർമോ-സ്റ്റിക്കറുകൾ, ലോഹ സ്കോച്ച് ടേപ്പ്, നൈൽ-പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിറ്റർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത്തരം ആണി കലയിൽ മികച്ച വസ്തുക്കൾ ജെൽ-ലാക്ക്കറുകളാണ്. ജെൽ പൂശിയുടെ സുഗമനം ആഴ്ചകളോളം മികച്ച കൈകൊണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തും, തിളങ്ങുന്ന ഫിനിഷിന്റെ മാതൃക എക്സ്പ്രഷനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

അലങ്കാര ആകൃതിയിലുള്ള ആംഗിൾ ശൈലികളെ മൃദുലമാക്കും

ഒരു ട്യൂറോയിസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുഗന്ധമുള്ള റോസാപ്പൂവ് - ഒരു സ്പ്രിംഗ് ആണി കലയിലെ വലിയ പരിഹാരം

തിളക്കമുള്ള ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ആരാധകർക്കായി വർണ്ണാഭമായ പോപ്പിപ്പുകളും മറക്കാതെ- നോയിസ്

ഫെങ് ഷൂയി എന്ന രീതിയിലുള്ള "ഫ്ലവർ" മാനിക്ചർ - ദൈനംദിന നഖത്തിൻറെ കലവറയുടെ സാർവത്രിക പതിപ്പ്