സ്ത്രീ വന്ധ്യത ഒരു വാചകം അല്ല

ഗർഭിണിയായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒരു പങ്കാളിയുമായി ഒരു വനിതാ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീ വന്ധ്യത. പ്രത്യുൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം പുന: സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് അസാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടു, ഒരു സ്ത്രീക്ക് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ് - നിങ്ങൾ വന്ധ്യത കാരണം കണ്ടെത്താനും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്രമം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ. വന്ധ്യതയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അൽട്രവിറ്റ ക്ലിനിക്കിലെ വിദഗ്ധർ സഹായിച്ചു:
 1. പൈപ്പ് ഘടകം. അണ്ഡാശയത്തെയും ഗർഭപാത്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടനയാണ് ഫാലോപ്യൻ കുഴലുകൾ. അവിടെ ബീജഗ്രന്ഥിയുമായുള്ള ഒരു മുട്ട ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ബീജസങ്കലനമാണ്. എന്നാൽ ഈ ശരീര ഘടനയുടെ നിശബ്ദത അടഞ്ഞുപോയാൽ, സ്ത്രീയും പുരുഷനും ലൈംഗികകോശങ്ങൾക്കാവില്ല, തുടർന്ന് ബീജസങ്കലനം നടക്കാറില്ല.

  ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബുകളുടെ വീഴ്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും:
  • അണുബാധകൾ . ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തെ ട്യൂബിന്റെ ലംബനുമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതിൻറെ ചുമരുകൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക. Spikes formed, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തടസ്സം ഇതിനകം ജൈവ അല്ല, ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കും.
  • പ്രവർത്തനങ്ങൾ . ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുമുൻപ് ഗർഭാശയത്തിലെ ട്യൂബിലേക്കുള്ള ക്ഷതം അദ്ഭുതങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ഒരു അപകട ഘടകമാണ്.
  • എൻഡമെട്രിയോസിസ് . ഗർഭാശയത്തിൻറെ അകത്തളം വളരുന്ന ഡൈ ഹോർമോണൽ ഉത്ഭവത്തിന്റെ രോഗം. എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന ഫേഷ്യൽ ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബുകളുടെ തടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 2. എൻഡോക്രൈൻ ഘടകം. ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് പോളിസിസ്റ്റിക് അണ്ഡാശയങ്ങളുടെ ഒരു സിൻഡ്രോം, ഹോർമോൺ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴകൾ, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു രോഗാവസ്ഥ. ചില ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം, മുട്ടയുടെ നീളുന്നു തടസ്സപ്പെട്ടു.
 3. ഗർഭാശയ ഘടകമാണ്. വന്ധ്യതയുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിൽ മുട്ട സാധാരണ വിളയെടുക്കുന്നതും, ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബിലേയ്ക്ക് പോകുന്നത് ബീജത്താലാണ്, എന്നാൽ ഗർഭനിരോധനത്തിൻറെ ഗർഭപാത്രത്തിലോ, ഗർഭധാരണത്തിലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു:
  • ഗർഭപാത്രത്തിൻറെ ബഹുസ്വരങ്ങൾ;
  • സിനച്ചിയ
  • ഗർഭാശയ ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ;
  • adenomyosis;
  • myoma;
  • ഗർഭപാത്രത്തിൻറെ വൈകല്യങ്ങൾ.

വന്ധ്യതയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ചില വർണ്ണവ്യവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ശാസ്ത്രീയ സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആൻറിപെർം ആൻറിബോഡികളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രതിരോധ വന്ധ്യത, അതുപോലെ മാനസിക വന്ധ്യത എന്നിവ. ചില ക്ലിനിക്കുകൾ ശ്രവണ വൈകല്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അവ അവഗണിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യത എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

ഗർഭധാരണത്തിന് ഫലപ്രദമല്ലാത്തതിനാൽ, വന്ധ്യത ഒരു വിധി അല്ല. ഈ അവസ്ഥ തിരുത്തലിനു് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണു്. ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യുത്പാദനപരമായ പ്രവർത്തനം ശാശ്വതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ കഴിയും. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഗർഭധാരണത്തിനു ശേഷമുള്ള സമയം മാത്രമേ ഗർഭധാരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കൂ. പ്രയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതികൾ:

വന്ധ്യത ചികിത്സയുടെ IVF

വന്ധ്യത ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം IVF ആണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിർണായകമായ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സന്ദർഭങ്ങളിൽപ്പോലുംപ്പോലും ഗർഭധാരണരീതി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഈ രീതിയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങള് ഇവയാണ്:
 1. നിങ്ങൾക്ക് സമീപഭാവിയിൽ ഗർഭിണിയെ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കേണ്ടതില്ല.
 2. ചില അവസരങ്ങളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കാൻ ഐ.ടി.എഫ് ചില അവസരങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ട്യൂബൽ വന്ധ്യത.
 3. ചികിത്സയുടെ മറ്റ് രീതികൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ വരുത്താതിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇൻററാ ബീജസങ്കലനത്തിൽ ഫലപ്രദമാണ്.
പ്രത്യുൽപാദന ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് നിർണ്ണയിക്കാൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ തേടുക അല്ലെങ്കിൽ IVF ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കി "AltraVita" എന്ന് ബന്ധപ്പെടാം. വന്ധ്യതയുടെ ഏറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതമായ കേസുകൾപോലും മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് മികച്ച അനുഭവം ഉണ്ട്. ക്ലിനിക് "AltraVita" എന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലേഖനം തയ്യാറാക്കുന്നത്.