തടസ്സപ്പെട്ട ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഗർഭനിരോധന ഗുണങ്ങൾ

ഗർഭനിരോധന രീതിയായി ലൈംഗിക ബന്ധം തടസ്സപ്പെട്ടു
ഗർഭച്ഛിദ്രം എന്നത് ഗർഭധാരണത്തെ തടയുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി യോനിയിൽ നിന്ന് ലിംഗത്തിൽ നിന്നും നീക്കംചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധമാണ്. ഈ കൃത്രിമത്വത്തിലൂടെ സ്പാർമറ്റോസോ സ്ത്രീ പ്രജനന വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല, മിക്ക കേസുകളിലും ഗർഭധാരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. ആധുനിക ഗർഭനിരോധന വൈകല്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടും (ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം), ലൈംഗികമായി സജീവമായ യുവാക്കളിലും സുസ്ഥിരമായ ദമ്പതികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലുമുള്ള രീതിയാണിത്.

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ രീതി

പ്രോസ്:

പരിഗണന:

രീതി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങൾ:

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഗർഭിണിയാകാനുള്ള കഴിവ്

നിങ്ങൾ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ തടസ്സങ്ങളെ ശരിയായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് 90% ആണ്. ആർത്തവചക്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിൽ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭംധരിക്കാനുള്ള അവസരം വളരെ ചെറുതാണ്, കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് ബീജസങ്കലനത്തിനായി ഒരു മുട്ട ഇല്ല. എന്നാൽ 100% ഗ്യാരന്റി നിലവിലില്ല, ചക്രത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ആപേക്ഷികതയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അണ്ഡോത്സവത്തിനുണ്ട്. ആർത്തവസമയത്ത് ആർത്തവത്തെ അവസാന ദിവസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭധാരണം ഉണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് - ആർത്തവ ചക്രം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, ശാരീരികാസ്വാദത്തിന് സുരക്ഷിതമായ കാലയളവിനെ കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

തടസ്സപ്പെട്ട ഇൻക് കോഴ്സും എച്ച്ഐവി

എയ്ഡ്സ് / എച്ച്ഐവി പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. വൈറസ് സംക്രമണത്തിന്റെ ലൈംഗിക വഴി ഒരു വൈകല്യമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. യോനിയിൽ യോനിയിൽ യോനാ സെക്രീഷ്യനുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനത്തിലൂടെ രക്തകോശത്തിൽ സൂക്ഷ് വൈറസ് സംക്രമണം തടയാനായി എച്ച്ഐവി അടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് വൈനൽ ഇൻക്യുസേഷന്റെ സമയത്ത് വിരലടയാളം പുറത്തുവരുന്നത് എച്ച്ഐവി ബാധിതമാണ്. ഈ കുറഞ്ഞ അളവ് അണുബാധ അയയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

സാധാരണ ലൈംഗിക സമ്പർക്കം കൊണ്ട്, വ്രണക്ഷയം ഒരു വോളിയൽ പങ്കാളിത്ത ഇല്ലാതെ, ഋഗ്ലീഷികമായി ഉണ്ടാകണം. പിപിഎയുമായി, സ്ഖലനം, രതിമൂർച്ഛ എന്നിവയുടെ നിമിഷത്തിനായി ഒരു മനുഷ്യൻ ധീരത കാത്തിരിക്കുന്നു. കാമവികാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ, അവൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ഇടപെടും, യോനിയിൽ നിന്നും ലിംഗത്തിൽ നിന്നും ലിംഗവും ശാരീരിക അവയവങ്ങളുടെ പുറം ഉണ്ടാകുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നിരോധനത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതമായ ഉത്തേജനം വഴി ഉണരുന്നതും, ഉണർവ്വ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും, അവരുടെ ചലനത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതും, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഒരു ന്യൂറോസിസ് രൂപവത്കരണം, ആന്തരികവ്യവസ്ഥകൾ / അവയവങ്ങൾ, അകാലത്തിൽ വിസർജ്ജനം, ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്നിവയിലെ പ്രവർത്തനം ഒരു പരാജയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഇടവിട്ട് ലൈംഗികവേഴ്ചയുടെ ഓരോ കോട്ടിറ്റേജും ശരാശരിയെക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ഇത് സുഷുപ്തിയിലുള്ള വികർഷണശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും നിഷ്ക്രിയത്വവും കുറയുന്നു. പുറമേ, പുരുഷന്മാരുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും അവയവങ്ങളിൽ രക്തം അപര്യാപ്തമായതിനാൽ, ന്യൂറോ ട്രോഫിക്കായ പരിവർത്തനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ, പ്രോസ്റ്റാറ്റിറ്റിസ്, പിൻഗാമിയ യുറേത്ര, ബീജസങ്കലനം മുതലായവക്ക് കാരണമാകുന്നു. പലപ്പോഴും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് "ആറ്റോണി" ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിനർഥം അണുബാധപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഒരു സ്ത്രീക്ക്, തടസ്സപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും, ഇത് പൂർണ്ണശക്തിയെ തടയുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം 50-60 ശതമാനം അൻഗോറാസ്മയുള്ള സ്ത്രീകളും പതിവായി PAP പ്രയോഗിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മനോഭാവം: പ്രതീക്ഷയുടെ വിപരീതമായ രീതി, അനാവശ്യ ഗർഭധാരണം തടയുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികതയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകരുത്.

തടസ്സം റിപ്പോർട്ട്: ഡോക്ടർമാരുടെ നിരൂപണം

PAP ൽ ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ മാറ്റാൻ ഒരു സ്ഥിരം സ്ത്രീയുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ ഒരാൾ, ഒരു ഉപബോധ മനസിൽ, ഒരു പിതാവാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ഒരു മെഡിക്കൽ വീക്ഷണകോണിൽ, ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ തടസ്സം ഗർഭധാരണ രീതിയായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ, PAP വളരെക്കാലം ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദീർഘകാല പ്രോസ്റ്റാറ്റിറ്റിസും ലൈംഗിക വൈകല്യവും ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. മറുവശത്ത്, ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധനത്തേക്കാൾ ലൈംഗിക ബന്ധം സുരക്ഷിതമാണ്, ഒപ്പം ഗർഭാശയ ഉപകരണവും. PAP ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച സ്ഥിരം പങ്കാളിയുമായി മാത്രം മാർഗം ഉപയോഗിക്കുക.